Στήριξη του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου από την υπουργό Παιδείας