Με τον Υπουργό Παιδείας της Ελλάδος συναντήθηκε η πρόεδρος της Βουλής