Έτσι διαχειρίζεται το ΥΠΑΝ τα αμφιλεγόμενα θέματα, όπως οι ομόφυλες οικογένειες