blog

Τουρκικά μηνύματα μέσω Στροβιλιών και αμφισβήτηση του ρόλου της UNFICYP

Υποναύαρχος εν αποστρατεία
"Πρέπει πάντα να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτό που δεν ευχόμαστε να μας συμβεί"

Η  ανά εξάμηνο παράταση παραμονής του ειρηνευτικού αποσπάσματος του ΟΗΕ (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) στην Κύπρο μέχρι την τελική λύση του Κυπριακού και την αποχώρηση των Τουρκικών Δυνάμεων κατοχής, αποτελούσε ανέκαθεν πρώτιστο στόχο της κυβερνητικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως τα πράγματα στη διεθνή σκηνή είναι ρευστά και μεταβαλλόμενα και θα πρέπει να γίνεται συνεχής ανάλυση όλων των παραγόντων, αξιολόγηση, εκτίμηση της κατάστασης  και κωδικοποίηση όλων των απαραίτητων ρεαλιστικών ενεργειών πρός όφελος των εθνικών μας συμφερόντων. Η παραμονή του ειρηνευτικού αποσπάσματος και η συνέχιση επιτήρησης και ελέγχου της ουδέτερης ζώνης μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της  Κυπριακής Δημοκρατίας από την πλευρά των ελευθέρων εδαφών και των Τουρκικών Δυνάμεων κατοχής, αποτελεί  διεθνή αναγνώριση της εισβολής και κατοχής στην Κύπρο  και διατήρησης της εμπόλεμης κατάστασης λόγω κατοχής από την Τουρκία ενός κράτους μέλους του ΟΗΕ! Η αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ  για έλεγχο της ουδέτερης ζώνης και διατήρηση του status quo μέχρι την τελική επίλυση του Κυπριακού και αποχώρησης των Τουρκικών στρατευμάτων αποτελεί ισχυρό εργαλείο στην διπλωματική προσπάθεια της πλευράς μας.

Η  νέα προκλητική ενέργεια των Τουρκικών Δυνάμεων κατοχής στα Στροβίλια με αποκλεισμό κατοικιών και γεωργικών δραστηριοτήτων Ε/Κ κατοίκων και η προκλητική ενέργεια από τις κατοχικές δυνάμεις ότι «Από τούδε θα εφαρμόζονται νέες διαδικασίες εισόδου και εξόδου στην περιοχή»  σε συνδυασμό με τις προκλητικές ενέργειες στο FIR Λευκωσίας και στην ΑΟΖ της Κ.Δ, αποτελεί σαφές μήνυμα όχι μόνο προς την πλευρά μας αλλά και προς την διεθνή κοινότητα ότι η Τουρκία είναι ο απόλυτος ρυθμιστής της κατάστασης στο έδαφος , στον αέρα και στη θάλασσα όχι μόνο στα κατεχόμενα αλλά περιμετρικά της Κύπρου.

Η Τουρκία προκειμένου να πετύχει τους στόχους της με το μικρότερο κόστος, παρακολουθεί , αναλύει και αξιολογεί τις διεθνείς συγκυρίες για να προγραμματίσει τις ενέργειες της προς όλες τις κατευθύνσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπάθησε να αξιοποιήσει την εξαγγελία του ΤΡΑΜΠ ότι θα περιορίσει τις δαπάνες προς τον ΟΗΕ για χρηματοδότηση ειρηνευτικών αποσπασμάτων ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν διαφαίνεται πιθανότητα σύντομης επίλυσης του προβλήματος . Σύμφωνα με την εξαγγελία ΤΡΑΜΠ οι ΗΠΑ θα μειώσουν από 29% σε 25 % την συνεισφορά τους  στον ετήσιο προυπολογισμ’ο του ΟΗΕ που ανέρχεται σε 7 Δις δολλάρια. Η Τουρκία προσπάθησε να αρπάξει την ευκαιρία και να πιέσει για μη ανανέωση της θητείας της UNFICYP πιέζοντας το Συμβούλιο Ασφαλείας για  αποχώρηση του στρατιωτικού αποσπάσματος ΟΥΝΦΙΚΥΠ και παραμονή μόνο πολιτικών παρατηρητών. Με αυτό τον τρόπο  θα μετατρέψει το κυπριακό,  από πρόβλημα εισβολής και κατοχής, σε ένα πολιτικό πρόβλημα μεταξύ  των δύο κοινοτήτων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σε ισότιμη βάση!!
Τυχόν αποχώρηση της
UNFICYP θα δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για την Τουρκία για μονιμοποίηση της κατάστασης ως έχει, χωρίς λύση, άρση της εμπόλεμης κατάστασης, που θα αξιοποιηθεί για αναγνώριση του ψευδοκράτους και επιπλέον κίνδυνος για προβοκάτσια της Τουρκίας στην ουδέτερη ζώνη  και ακόμα και τεχνητής κρίσης για ανάληψη πολεμικών επιχειρήσεων και δημιουργία δήθεν ζώνης ασφαλείας του ψευδοκράτους με κατάληψη περιοχών κατά μήκος της Γραμμής Καταπαύσεως Πυρός και όχι μόνο.

Για το σκοπό αυτό η Κυπριακή Κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών θα πρέπει (και το κάνει) να επικεντρωθεί σε διεθνή εκστρατεία για αποτροπή της δυσμενούς αυτής εξέλιξης. Το θέμα εξετάζεται ανά εξάμηνο από το Συμβούλιο Ασφαλείας και  ο κίνδυνος αλλαγής του ρόλου της UNFICYP παραμένει υψηλός!
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αναλύοντας τα πρόσφατα γεγονότα,  παράλληλα με τις εξαγγελίες των Αμερικανών, συνάγεται  ότι τα ζητήματα σε κρίσιμες περιοχές του πλανήτη   αντιμετωπίζονται πλέον ως γεωπολιτικά – γεωοικονομικά. Η νέα στρατηγική του ΤΡΑΜΠ είναι μεν εσωστρεφής  αλλά επιδιώκει την  διατήρηση  των  ΗΠΑ ως παγκόσμιας δύναμης μέσω του  ελέγχου της παγκόσμιας   οικονομίας  και όχι μέσω στρατιωτικών επεμβάσεων,  που έχουν τεράστιο κόστος σε υλικό και ζωές και κατά   συνέπεια αρνητικές επιπτώσεις και στην εικόνα της αμερικανικής κυβέρνησης. Η μέθοδος του ΤΡΑΜΠ είναι οι οικονομικές επιθέσεις με επιβολή υψηλών δασμών, οικονομικό αποκλεισμό  και περιορισμο/μηδενισμό της αμερικανικής βοήθειας σε τρίτες χώρες ή και διεθνείς οργανισμούς εάν δεν υπάρχουν για τις ΗΠΑ ξεκάθαρα ισοδύναμα ή και περισσότερα ανταλλάγματα. Στο νέο παγκόσμιο παιχνίδι οικονομικού πολέμου έχουν εμπλακεί και οι  διεθνείς οίκοι αξιολόγησης! Οι πρόσφατες οικονομικές επιθέσεις με τις γνωστές επιπτώσεις, από την πολιτική του ΤΡΑΜΠ, σε  Τουρκία, Ιράν, Ρωσί,α, Βενεζουέλα είναι ενδεικτικές!

Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να είμαστε έτοιμοι με εναλλακτικές πρακτικές λύσεις που θα εξασφαλίσουν τουλάχιστον τη διατήρηση του status quo και παραλληλα θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νέας διεθνούς πρακτικής, κυρίως της αμερικανικής, για περιορισμό των εξόδων των ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥΝΦΙΚΥΠ? 

Καταρχάς θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποστολή της  UNFICYP είναι η επιτήρηση της ουδέτερης ζώνης (αποτελεί το 2.7% του συνολικού εδάφους) με σκοπό τη  διατήρηση του status quo χωρίς παραβιάσεις και πολεμικές ενέργειες μέχρι την ειρηνική επίλυση του Κυπριακού μέσω συνομιλιών.
Το συνολικό κόστος της
UNFICYP,  στην οποία απασχολούνται περιπου 1050 άτομα (στρατιωτικοί και πολιτικό προσωπικό από διάφορες χώρες) ανέρχεται στα 60.000.000 ευρώ. Το 1/3 του κόστους δηλ 20,000,000 ευρώ, καταβάλλεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ τα υπόλοιπα από τον ΟΗΕ με συνεισφορές των κρατών μελών με το  μεγαλύτερο ποσοστό να καταβάλλεται από τις ΗΠΑ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

1. Η παραμονή της UNFICYP με αποστολή την επιτήρηση της ουδέτερης ζώνης είναι αναγκαία και απαραίτητη  για τα Εθνικά μας συμφέροντα μέχρι την τελική επίλυση του Κυπριακού και την πλήρη αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων.

2. Το ζήτημα παραμονής της UNFICYP αναδείχθηκε έντονα το τελευταίο διάστημα (αν και ήταν πάγια επίδίωξη της Τουρκίας ) από την νέα εξαγγελία του ΤΡΑΜΠ για μείωση της οικονομικής συνεισφοράς των ΗΠΑ στον ΟΗΕ για ειρηνευτικές αποστολές σε κρίσιμες περιοχές του πλανήτη.

3. Η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει την νέα πρακτική των Αμερικανών προκειμένου να μετατρέψει το πρόβλημα εισβολής και κατοχής σε πολιτικό πρόβλημα 2 ισότιμων κοινοτήτων/οντοτήτων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.Επιπλέον θα διατηρήσει τα στρατεύματα της ως δύναμη ασφάλειας του «Τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους»

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Η εξεύρεση πρακτικής εναλλακτικής λύσης  θα πρέπει να ικανοποιεί  πλήρως και εμάς  αλλά ταυτόχρονα και τη διεθνή κοινότητα ( ιδιαίτερα τις ΗΠΑ).
Ο πρώτιστος στόχος για την πλευρά μας είναι η παραμονή της
UNFICYP, έχοντας ως αποστολή την διατήρηση του στάτους κβο και την επιτήρηση της ουδέτερης ζώνης μεταξύ των ελεύθερων περιοχών και των Τουρκικών στρατευμάτων κατοχής ( και όχι του ψευδοκράτους), και της Ε.Φ. Εάν καλύπτεται αυτή η αποστολή τα υπόλοιπα είναι δευτερευούσης σημασίας.(αριθμός προσωπικού , κόστος κλπ.

Συμπερασματικά λοιπόν, εάν συνεχιστεί η πίεση προς την πλευρά μας (που θα συνεχιστεί) για αποχώρηση του ειρηνευτικού αποσπάσματος θα πρέπει να έχουμε εναλλακτική λύση πριν να υπαρξουν τετελεσμένα μη αναστρέψιμα. Μια πρόταση που μπορεί να έιναι έτοιμη από την πλευρά μας για να τεθεί στο τραπέζι εάν τα πράγματα εξελίσσονται δυσμενώς είναι η παρακάτω:

α.Η Κ.Δ να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης ηλεκτρονικής επιτηρησης της ουδέτερης ζώνης επωφελεία της UNFICYP (απο τα 20 εκ που ήδη συνεισφέρει) και  Δημιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων της UNFICYP  για παρακολούθηση της Ουδέτερης Ζώνης καθόλο το 24 ωρο.
β. Το στρατιωτικό απόσπασμα να ανασυγκροτηθεί και να περιλαμβάνει μια κύρια στρατιωτική δύναμη  4 ομάδων των 60 ανδρών
UNFICYP,  ταχείας μεταφοράς με Ε/Π η οποία θα αναπτύσσεται τάχιστα -όπου απαιτηθεί-εάν υπάρξει παραβίαση  της ΟΖ. Όμως σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού θα πρέπει να υπάρχει ειλημμένη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ώστε η δύναμη αυτή να ενισχύεται άμεσα με επιπλέον απόσπασμα ΟΗΕ για κάλυψη όλης της ΓΚΠ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ

1. Διατηρείται η στρατιωτική παρουσία της UNFICYP με ευθύνη την ΟΖ και ως εκ τούτου παραμένει διεθνώς ανεγνωρισμένο το πρόβλημα εισβολής και κατοχής τπου προκάλεσε και διατηρεί  η Τουρκία στην Κύπρο.

2. Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της UNFICYP με σύστημα επιτήρησης υψηλής τεχνολογίας και δύναμη ταχείας ανάπτυξης και όχι με στατικά φυλάκια.

3. Μείωση του ετήσιου συνολικού κόστους της
UNFICYP στα 20 εκ αντι των 60 εκ. που δαπανώνται σήμερα.  Για δε την Κυπριακή Δημοκρατία το κόστος μειώνεται κατά 75% Αντί των 20 εκ .θα δίαθέτει μόνο 5-6  εκατ.για την UNFICYP.

4. Ικανοποιείται και η Αμερικανική πλευρά για μείωση των δαπανών σε περιοχές  μακροχρόνιας παραμονής στρατιωτικών αποσπασμάτων του ΟΗΕ  σε περιοχές εμπόλεμης κατάστασης όπως στην Κύπρο.

Η πρόταση αυτή είναι Win-Win για την ΚΔ-ΟΗΕ απο πολιτικής ,στρατιωτικής αλλά  και οικονομικής πτυχής και εξουδετερώνεται η διπλωματική επίθεση της Τουρκίας για αποχώρηση της UNFICYP.
 

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

"Από την πρώτη ημέρα που πήγε στο σχολείο η κόρη μου δέχεται bullying" (BINTEO)

Συγκλονίζει η μητέρα της μαθήτριας που ξυλοκοπήθηκε σε λεωφορείο από συμμαθήτριες της

Χειροπέδες σε δύο Ελληνοκύπριους για το 1,5 κιλό κοκαϊνης στα Κλαυδιά

Άφησαν το "πακέτο" σε ανοιχτό χώρο για να το παραλάβει τρίτο πρόσωπο

Συμβουλές από τον ερπετολόγο Γιάννη Αγγελή για την εμφάνιση των φιδιών (ΒΙΝΤΕΟ)

Εκτός κινδύνου το αγοράκι που νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο από δάγκωμα φιδιού
Ελλάδα

Ελλάδα: Χειροπέδες σε μάνα και γιο για χασισοφυτία

Εντοπίστηκαν στο στάβλο τους 61 δενδρύλια ενώ είχαν σκοπό να φυτέψουν πολύ περισσότερα

Tρίχρονο αγγελούδι ξεψύχησε στο δρόμο για το νοσοκομείο

Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο Παίδων

Ολλανδός τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Μέλη της οικογένειάς του τον εντόπισαν αναίσθητο..
Διεθνή

Αναζητούν τα ίχνη του βομβιστή στην "καρδιά" της Λυών (ΦΩΤΟ)

Δεκατρείς οι τραυματίες από την έκρηξη σε πολυσύχναστη λεωφόρο της γαλλικής πόλης

Εντοπίστηκε ζωντανή μετά απο 15 ημέρες εξαφάνισης σε δάσος στη Χαβάη

Συγκινητική κινητοποίηση πολιτών στα social media που συγκέντρωσαν χρήματα για τις έρευνες

Ένοπλος άνοιξε πυρ σε μπαρ στο Νιου Τζέρσεϊ

Δέκα άτομα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε κοντινά νοσοκομεία

tv news

Παιδοκτονία και παραφροσύνη συγκλονίζουν το «ΚΑΡΜΑ»...

Το τελευταίο και πιο ανατριχιαστικό επεισόδιο του Α’ Κύκλου της σειράς αυτή την Κυριακή
Alpha TV Κύπρου

Ο Πούμπουρας έρχεται να αποδείξει ότι οι κυπριακές ρίζες του δεν είναι τυχαίες!

«Παράδοση Κατ’ Οίκον» Με την Βασιλική Χατζηαδάμου αυτή την Κυριακή στον Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Σάβ, 25/05/2019 - 23:45ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Κυρ, 26/05/2019 - 00:30ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Κυρ, 26/05/2019 - 02:00ΚΑΡΜΑ
Κυρ, 26/05/2019 - 03:0024 ΩΡΕΣ
Κυρ, 26/05/2019 - 03:4510Η ΕΝΤΟΛΗ
Κυρ, 26/05/2019 - 06:0060' ΕΛΛΑΔΑ
Κυρ, 26/05/2019 - 07:15ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Κυρ, 26/05/2019 - 08:00ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Κυρ, 26/05/2019 - 13:00ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Κυρ, 26/05/2019 - 14:00ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Κυρ, 26/05/2019 - 17:00ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Κυρ, 26/05/2019 - 21:15ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Κυρ, 26/05/2019 - 22:15ΚΑΡΜΑ