Κύπρος

Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου για την Γονική Άδεια

Του Παναγιώτη Χατζηαποστόλου
p.hadjiapostolou@alphacyprus.com.cy

Προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο για τη μη κοινοποίηση προς την Κομισιόν για τη μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας που αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, γνωστή ως γονική άδεια απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες εξασφάλισε το Alphanews.live η επιστολή έχει ήδη διαβιβαστεί στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας έτσι ώστε να ετοιμαστεί η ανάλογη απαντητική επιστολή προς την Κομισιόν.

Η προθεσμία για εφαρμογή της Οδηγίας έληξε στις 2 Αυγούστου, και ως εκ τούτου η Κύπρος, έχει λάβει προειδοποιητική επιστολή. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη, που είναι το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, με το τελευταίο στάδιο να αποτελεί πιθανή προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως πέραν της Κύπρου Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία ​​και Σλοβακία δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα για την πλήρη μεταφορά της και, ως εκ τούτου, έλαβαν προειδοποιητικές επιστολές.

Άφησαν εκτός τους αυτοεργοδοτούμενους  

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alphanews.live, είχε ετοιμαστεί από την μ. Ζέτα Αιμιλιάνίδου σχετικό προσχέδιο νομοσχεδίου, με τίτλο «Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και ιδιωτικής Ζωής Νόμος του 2022» που απασχόλησε και το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Μάλιστα όπως έχουμε πληροφορηθεί, είχε ολοκληρωθεί και ο διάλογος με τους κοινωνικούς ετέρους ωστόσο οι εξελίξεις στην υγείας της Υπουργού πρόλαβαν την κατάθεση του ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και στη συνέχεια στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση του. Με την ανάληψη του Υπουργείου Εργασίας από τον Κυριάκο Κούσιο στο νομοσχέδιο έγιναν κάποιες μικρές αλλαγές σε δυο από τα έξι νομοσχέδια που απαιτούνται για την εναρμόνιση της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή οδηγία και πλέον είναι έτοιμο και οδηγείται το πιθανότερο στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σημαντικότερη αλλαγή η οποία επιχειρήθηκε αφορούσε το πεδίο εφαρμογής, δηλαδή για το ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά. Στο αρχικό νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονταν μόνο οι μισθωτοί εργαζόμενοι ενώ ο Κυριάκος Κουσιος ζήτησε να διευρυνθεί σε όλους τους εργαζόμενους. Αυτό ωστόσο σκάλωσε στο ότι δεν είναι δυνατός ο έλεγχος των αυτοεργοδοτούμενων και ως εκ τούτου εξαιρέθηκαν. Συνεπώς με βάση την πληροφόρηση που λάβαμε το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει μόνο τους μισθωτούς εργαζόμενους.

Τι προβλέπει

Η εν λόγω Οδηγία προβλέπει μεταξύ άλλων πληρωμένη άδεια δύο μηνών για εργαζόμενους γονείς με παιδιά μέχρι οκτώ χρόνων, πληρωμένο επίδομα πατρότητας που ήδη υφίσταται στη χώρα μας και σειρά άλλων διευκολύνσεων για νεαρά ζευγάρια, όπως επιλογή για ευέλικτες μορφές απασχόλησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά και διασφάλιση του δικαιώματος απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας ή και για φροντίδα άλλου μέλους της οικογένειας.

Κάθε εργαζόμενος γονέας, ο οποίος έχει συμπληρώσει συνεχή απασχόληση διάρκειας έξι μηνών στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται να λάβει γονική άδεια. Η μέγιστη διάρκεια της γονικής άδειας είναι 17 εβδομάδες για κάθε τέκνο, ωστόσο η πληρωμένη γονική άδεια θα είναι για οκτώ εβδομάδες. Οι απολαβές για τη γονική άδεια θα αφορούν στην ουσία σε παροχή επιδόματος, όπως συμβαίνει σήμερα με το επίδομα μητρότητας. Συγκεκριμένα, στο προσχέδιο νομοσχεδίου αναφέρεται πως «κατά τη διάρκεια των οκτώ εβδομάδων γονικής άδειας ο εργαζόμενος γονέας λαμβάνει επίδομα γονικής άδειας, τηρουμένων των διατάξεων του περί Γάμου Νόμου και του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου, νοουμένου ότι κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης έχει συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες απασχόλησης εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών». Για καταβολή του επιδόματος που θα λαμβάνεται από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις φαίνεται να έγινε και αναλογιστική μελέτη και δεν αποκλείεται να χρειαστεί στο μέλλον αύξηση των εισφορών. Η γονική άδεια θα λαμβάνεται μεταξύ του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη λήξη της άδειας μητρότητας/πατρότητας που λήφθηκε, μέχρι το όγδοο έτος ηλικίας του τέκνου και θα μπορεί να λαμβάνεται τμηματικά με ελάχιστη διάρκεια μιας εβδομάδας και μέγιστη διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων ανά ημερολογιακό έτος.

 Τι ισχύει για την Γονική άδεια σήμερα στην Κύπρο:

 

  • Η γονική άδεια είναι άδεια χωρίς απολαβές με σκοπό τη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού.
  • Έχει συνολική διάρκεια 18 εβδομάδες για κάθε παιδί (ασχέτως διδύμων, τριδύμων) και αφορά τη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού. Σε περίπτωση χήρου γονέα η διάρκεια αυξάνεται σε 23 εβδομάδες.
  • Μόνο εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει συνεχή απασχόληση 6 μηνών στον ίδιο εργοδότη την δικαιούται.
  • Ελάχιστη διάρκεια 1 εβδομάδα και μέγιστη 5 εβδομάδες ανά έτος. Για οικογένεια με 3 παιδιά και πάνω μέχρι επεκτείνεται σε 7 εβδομάδες. Με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη η μέγιστη άδεια μπορεί να είναι μεγαλύτερη.
  • Παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα μεταβίβασης δύο εβδομάδων γονικής άδειας από τον ένα γονέα στον άλλο (και όχι μόνο από τον πατέρα στη μητέρα).
  • Αυξάνεται το ύψος της χρηματικής ποινής σε περίπτωση καταδίκης εργοδότη από 3417 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως, σε 7500 ευρώ.
Επόμενο άρθρο

ΣχετικέςΕιδήσεις

Λεμεσός: Σωρεία συλλήψεων για πάταξη πορνείας και αδήλωτης εργασίας

Θύμα εμπορίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης μεταφέρθηκε σε καταφύγιο
02/12/2022 - 13:12

Κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προτείνει η Κομισιόν

Πώς θα χρησιμοποιήσει η ΕΕ τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αν κατασχεθούν
30/11/2022 - 11:00

Προειδοποιητικές επιστολές στην Κύπρο για την οδική ασφάλεια

H Κομισιόν έχει την επιλογή να προχωρήσει σε διαδικασία επί παραβάσει
29/11/2022 - 17:27

Κατά €38 εκατ. αυξημένος ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας για το 2023

Για τα έτη 2024 και 2025 αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο
25/11/2022 - 13:36

Έρχεται στην Κύπρο η θεραπεία Paxlovid για σοβαρά περιστατικά COVID-19

Σύμβαση για προμήθεια του εν λόγω φαρμάκου υπέγραψαν Κομισιόν και Pfizer
25/11/2022 - 12:16

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

"Έσβησε" μετά τη σύλληψη του από την Αστυνομία, αφύσικο θάνατο ερευνούν οι Αρχές

Καταγγελία συγγενών 64χρονου που συνελήφθη για υπόθεση βίας στην οικογένεια

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που οι χούλιγκαν μπουκάρουν στο πρακτορείο

Πώς απαντά η Αστυνομία στις κατηγορίες ότι δεν επέτρεψε σε πυροσβεστικό να επέμβει

Σύνδεσμος Πυροσβεστών για έκτροπα: "Μέτρα από αρμόδιους πριν θρηνήσουμε θύματα"

Καταδικάζει τη βία και τονίζει τους κινδύνους που διατρέχουν οι πυροσβέστες στα γήπεδα
Ελλάδα

«Μπούκαρε» στο Δήμο Βόλου με αλυσοπρίονο: «Μας είπαν ότι πάσχει από ψυχασθένεια»

Σε κατάσταση σοκ η εργαζόμενη που δέχθηκε επίθεση και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας

Κιβωτός του Κόσμου: Νοίκιασαν σπίτι ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα

O πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα ετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους

Αποκάλυψη για Γλυπτά: Οι μυστικές συναντήσεις Αθήνας με το Βρετανικό Μουσείο

Τι εννοούσε ο πρωθυπουργός με τη δήλωση «μια συμφωνία win-win είναι δυνατή»
Διεθνή

Φινλανδία: Ψηφοφορία στο κοινοβούλιο της χώρας για την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Τον Μάιο η Φινλανδία και η γειτονική Σουηδία έκαναν αίτηση για να γίνου μέλη του ΝΑΤΟ

Ρωσία: Τρεις νεκροί, έξι τραυματίες σε έκρηξη σε βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών

Ουκρανικές πηγές κάνουν λόγο για πλήγμα με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος

tv news

Η Αθηνά βλέπει μπροστά της τον εισαγγελέα και ξαναζεί τις μαύρες μέρες της δίκης

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις συγκλονιστικές εξελίξεις, trailers και όλα τα επεισόδια!
Alpha TV Κύπρου

O Παύλος διψασμένος για εκδίκηση, πάει στο αρχοντικό των Σταματάκηδων...

Εκεί, όμως, γίνεται μάρτυρας μιας μεγάλης απειλής! «Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις..
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Δευ, 05/12/2022 - 13:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Δευ, 05/12/2022 - 14:15ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ
Δευ, 05/12/2022 - 15:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Δευ, 05/12/2022 - 17:00DEAL
Δευ, 05/12/2022 - 17:50ALPHA NEWS
Δευ, 05/12/2022 - 19:00THE CHASE
Δευ, 05/12/2022 - 20:00ALPHA NEWS
Δευ, 05/12/2022 - 21:00ΣΑΣΜΟΣ
Δευ, 05/12/2022 - 22:15Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Τρί, 06/12/2022 - 00:30THE CHASE
Τρί, 06/12/2022 - 01:30ΤΟ ΝΗΣΙ
Τρί, 06/12/2022 - 02:15ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
Τρί, 06/12/2022 - 03:15ΣΑΣΜΟΣ
Τρί, 06/12/2022 - 04:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ