«Διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των φραγμάτων»

Τρίτη, 5/3/2024 - 12:58
Μικρογραφία

Για 50 και πλέον χρόνια τα φράγματα λειτουργούν με ασφάλεια και εξυπηρετούν με επιτυχία τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν ενώ η ωφέλιμη ζωή τους είναι σημαντικά μεγαλύτερη, αναφέρει ανακοίνωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), προσθέτοντας ότι λαμβάνονται μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους.

Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Προβλήματα ασφάλειας σε γερασμένα φράγματα», το ΤΑΥ σημειώνει ότι κατασκευές όπως τα φράγματα έχουν σχεδιαστεί με περιόδους επαναφοράς περίπου 100 χρόνια.

«Με δεδομένο ότι η κατασκευή των πλείστων μεγάλων υδατοφρακτών της χώρας μας υλοποιήθηκε τη δεκαετία του ‘70 - ’80, τα μεγάλα μας φράγματα έχουν πλησιάσει τα 50 χρόνια λειτουργίας. Εντούτοις, η ωφέλιμη ζωή τους είναι σημαντικά μεγαλύτερη. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αυξηθεί η επικινδυνότητά τους, αλλά ότι η παρακολούθησή τους, στο πλαίσιο της προληπτικής δράσης του Τμήματος, πρέπει να εστιάζει σε συγκεκριμένες παραμέτρους, κάτι που το ΤΑΥ ήδη πράττει στη βάση της πείρας και της τεχνογνωσίας που διαθέτει», προστίθεται.

Υπενθυμίζεται ότι για 50 και πλέον χρόνια τα φράγματα λειτουργούν με ασφάλεια και εξυπηρετούν με επιτυχία τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. Το ΤΑΥ, όπως διαχρονικά πράττει σημειώνει, στο πλαίσιο της μακράς εμπειρίας του, και εφαρμόζοντας τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία όλων των ταμιευτήρων της χώρας.

«Εκεί και όπου απαιτείται προγραμματίζονται ενέργειες και λαμβάνονται μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση και συνέχιση της ασφαλούς λειτουργίας τους. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το ΤΑΥ είναι σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη υλοποίηση πρόσθετων ή πιο εξειδικευμένων παρεμβάσεων, αν αυτό απαιτηθεί», σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται η Έκθεση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για τα φράγματα ετοιμάζεται και υποβάλλεται σε ετήσια βάση στην Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δυνάμει του Άρθρου 60 του περί της Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο, 2010 και του Άρθρου 4 των ΚΔΠ 64/2015.

Στην Έκθεση αυτή παρατίθενται συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα, για τη συμπεριφορά του και τυχόν θέματα που χρήζουν βελτίωσης, και, στη συνέχεια, απαριθμούνται οι ενέργειες και οι δράσεις που η Διευθύντρια του Τμήματος προγραμματίζει να λάβει. Τονίζεται ότι η Έκθεση ετοιμάζεται ώστε να επιτρέπει στο Τμήμα να δρα προληπτικά και να θέτει προτεραιότητες σχετικά με τις διορθωτικές ή επεμβατικές ενέργειες στις οποίες προβαίνει.

Πηγή
ΚΥΠΕ