Έτσι θα λειτουργούν οι κάμερες στα σχολεία, πιλοτική εφαρμογή σε 10 μονάδες

Πέμπτη, 23/5/2024 - 15:09

Σε διευκρινίσεις για την πιλοτική εφαρμογή του κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης σε δέκα σχολικές μονάδες προέβη μέσω ανακοίνωσης το Υπουργείο Παιδείας.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Υπουργείο Παιδείας πληροφορεί ότι στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας και την αποτροπή κακόβουλων ζημιών στα σχολεία, προωθείται η πιλοτική εφαρμογή λειτουργίας Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) και η επέκτασή του σε βάθος χρόνου. Ως εκ τούτου, το ΥΠΑΝ θα προβεί στην εγκατάσταση ΚΚΒΠ σε σχολεία υψηλού κινδύνου.

Για τη σωστή εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του ΚΚΒΠ το Υπουργείο ενημερώνει για τα ακόλουθα:

 

 

 

No description available.

No description available.0

No description available.

No description available.