Εξηγήσεις Νικολαϊδη για το νέο "χαράτσι" στους Λεμεσιανούς-Τι λέει η ανακοίνωση

Παρασκευή, 4/11/2022 - 10:24
Μικρογραφία

Eξηγήσεις αναφορικά με το νέο "χαράτσι" που επιβάλλουν στους δημότες τους ύψους €85 οι έξι Δήμοι της μείζονος Λεμεσού με σκοπό την ανέγερση νέου κοιμητηρίου, έδωσε στην εκπομπή Alpha Καλημέρα ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαϊδης. Όπως είπε, το βάρος για το συγκεκριμένο έργο πέφτει στους δημότες προκειμένου να εξασφαλιστεί η γη, η αγορά της οποίας θα γίνει μέσω διαδικασίας απαλλοτροίωσης. 

"Είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο σε λεφτά με αρκετά εκατομμύρια, τα οποία οι Δήμοι πρέπει να τα ανακτήσουν. Είναι μια φορολογία €20 για κάθε νοικοκυριό για τέσσερα χρόνια."

Ερωτηθείς γιατί η συγκεκριμένη φορολογία επιβάλλεται σε κατοίκους Λεμεσού που δεν κατάγονται από την πόλη και απλώς διαμένουν στην περιοχή, με δεδομένο το ότι έχουν εξασφαλισμένο οικογενειακό τάφο σε άλλη επαρχία, ο κύριος Νικολαϊδης είπε ότι αυτό παρέχεται μέσω της νομοθεσίας.

"Εάν κάποιος για κάποιους λόγους θέλει να κάνει ή έχει κάνει άλλες διευθετήσεις, μπορεί να υποβάλει ένσταση. Στα ηλεκτρονικά αρχεία είναι καταχωρημένα τα υποστατικά που καταβάλλουν και άλλες φορολογίες και γι΄αυτό έχουν παραλάβει όλα τα υποστατικά και για ο κάθε ιδιοκτήτης, μπορεί να υποβάλει ένσταση είτε δεν διαμένει εκεί, είτε γιατί το ενοικιάζει είτε είναι σε κάποια εταιρεία, να υποβάλουν ένσταση στις αντίστοιχες δημοτικές Αρχές."

Ο Δήμαρχος Λεμεσού είπε ότι η κάθε ένσταση θα εξεταστεί χωριστά, προκειμένου να υπάρχει δικαιοσύνη και ορθότητα στην επιβολή της νέας φορολογίας.

Σε ότι αφορά αλλόθρησκους ή αλλοδαπούς, ο κύριος Νικολαϊδης παρέπεμψε επίσης στην υποβολή ένστασης, ενώ για όσους εξαιρεθούν τόνισε ότι προνοούνται κονδύλια στους προϋπολογισμούς των Δήμων για τα αφαιρούμενα ποσά.

Η ανακοίνωση των έξι Δήμων για την επιβολή της νέας φορολογίας:

Οι Δήμοι της Μείζονος Λεμεσού αποφάσισαν όπως επιβάλουν φορολογία κοιμητηρίου σύμφωνα με τον περι Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμο του 2004 ως έχει αυτός τροποποιηθεί (Ν257(Ι)/2004), αναφορικά με την δημιουργία του νέου κοιμητηρίου.

Μετά από μελέτη αποφασίστηκε όπως το ύψος της φορολογίας ανέλθει στα ογδόντα ευρώ (€80) ανά νοικοκυριό πληρωτέο σε τέσσερις ετήσιες ισόποσες δόσεις των είκοσι ευρώ (€20) εκάστη, ξεκινώντας από το έτος 2022. Σημειώνεται ότι, η φορολογία αφορά όλους τους μόνιμους κατοίκους των Δήμων της Μείζονος Λεμεσού, ανεξαρτήτως θρησκείας, υπηκοότητας ή καταγωγής, εφόσον αποφασίστηκε ότι το νέο κοιμητήριο θα είναι προς χρήση όλων.

Φυσικά πρόσωπα που θα λάβουν πέραν της δικής τους φορολόγησης, επιπρόσθετη φορολόγηση για υποστατικά που τους ανήκουν, αλλά στα οποία δεν διαμένουν οι ίδιοι μόνιμα, και στα οποία διαμένουν μόνιμα διαφορετικά φυσικά πρόσωπα, καλούνται όπως αποταθούν στον οικείο Δήμο, σε περίπτωση που επιθυμούν την μεταβίβαση της φορολογίας στο εν λόγω πρόσωπο, προσκομίζοντας, προς αξιολόγηση, σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Όλα τα νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν φορολογία που αφορά νοικοκυριό στο οποίο διαμένει φυσικό πρόσωπο, μόνιμος κάτοικος, όπως καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να αποταθούν στον οικείο Δήμο σε περίπτωση που επιθυμούν την μεταβίβαση της φορολογίας στο εν λόγω πρόσωπο, προσκομίζοντας, προς αξιολόγηση, σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Ενημερώνεστε ότι, στην περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε ένσταση στον οικείο Δήμο, αναφορικά με την εν λόγω φορολογία, μπορείτε να το πράξετε, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, αποστέλλοντας την εν λόγω ένσταση ταχυδρομικά ή με email στο Δήμο σας. Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού.

λλλ