Γιατί επιμένουν στο αυτοκίνητο και λένε «όχι» σε λεωφορείο ή ποδήλατο οι Κύπριοι

Σάββατο, 13/4/2024 - 11:27
κυκλοφοριακή κίνηση Λεμεσός

Το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί η Κύπρος, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις που επιφέρει στο περιβάλλον η καύση ορυκτών καυσίμων.

Τo Terra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος και οι Φίλοι της Γης Κύπρου, πραγματοποίησαν ποσοτική έρευνα μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, διάρκειας επτά μηνών με το σύνολο των απαντήσεων να φτάνει τις 425, που αφορούσε τους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας εν μέσω κλιματικής κρίσης και πώς αυτοί επηρεάζουν τους πολίτες σε διάφορα επίπεδα. Σήμερα παρουσιάζουμε τα ευρήματα της έρευνας αναφορικά με τα θέματα μεταφορών και κινητικότητας.

«Το 2023 σημείωσε ρεκόρ, με τις θερμοκρασίες ανά το παγκόσμιο να είναι κατά 1°C ψηλότερες συγκριτικά με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (“IPCC”) επιβεβαιώνει ότι η αύξηση της θερμοκρασίας είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, οι οποίες εξαρτώνται από την καύση ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακα, φυσικό αέριο). Με τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης να είναι ορατές στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία μας, δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε την αναγκαιότητα άμεσης και δραστικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.»

Δυσαρεστημένοι με το σύστημα μεταφορών οι Κύπριοι

Οι Κύπριοι αντιλαμβάνονται ότι το σύστημα μεταφορών επηρεάζει άμεσα την υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία και ότι χρειάζεται να βελτιωθεί, με ποσοστό 96.3% των ερωτηθέντων να συμφωνούν με την εν λόγω δήλωση.

Capture

Την ίδια στιγμή, το 64% των ερωτηθέντων δήλωσαν πρόθυμοι να μειώσουν τη χρήση του αυτοκινήτου, το οποίο - όπως διαφάνηκε - αποτελεί το μέσο που χρησιμοποιείται συχνότερα (με το 78,6% να δηλώνουν ότι το χρησιμοποιούν πολύ συχνά), ωστόσο θεωρούν ότι για την ώρα κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο.

Capture

Η χρήση του λεωφορείου και του ποδηλάτου δεν αποτελούν τις πιο συχνές επιλογές των Κυπρίων για τις μετακινήσεις τους. Συγκεκριμένα, 47.5% δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποιούν ποτέ το λεωφορείο, το 7% το χρησιμοποιεί αρκετά συχνά και μόλις το 1% το χρησιμοποιεί πολύ συχνά. Αντίστοιχα, για το ποδήλατο, πέραν των μισών ερωτηθέντων (54.3%) δήλωσαν ότι δεν το χρησιμοποιούν ποτέ, το 32.2% ότι το χρησιμοποιούν σπάνια και μόλις το 9% το χρησιμοποιεί αρκετά συχνά.

Capture

Αναφορικά με την πεζή διακίνηση, τα δεδομένα είναι πιο ενθαρρυντικά, με το 39.3% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι πραγματοποιούν αρκετά συχνά τις μετακινήσεις τους με τα πόδια, το 12% πολύ συχνά, ενώ μόνο το 5% δήλωσαν ότι δεν πραγματοποιούν ποτέ τις μετακινήσεις τους με τα πόδια.

Capture

Στην ερώτηση ως προς το πώς θεωρούν ότι θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι μεταφορές στην Κύπρο, οι πιο συχνές απαντήσεις αφορούν στην ανάγκη για βελτιωμένο σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς όπως και μεγαλύτερη ασφάλεια στη διακίνηση με το ποδήλατο και τα πόδια.

Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε άτομα άνω των 18, με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 35-44 (29.6%) και 25-34 (25.6%). Νεαρότερες ηλικίες (18-24) αποτελούσαν το 12.2% των ερωτηθέντων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ακόμη, ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (το 82,1%) διαμένουν σε πόλεις και το 17.9% στην ύπαιθρο. Παράλληλα, πέραν των μισών ερωτηθέντων (το 58.1%) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού, το 26.6% είναι κάτοχοι πτυχίου, το 7.3% κάτοχοι απολυτηρίου, το 6.6% κάτοχοι διδακτορικού, με το 1.4% να έχει επιλέξει την κατηγορία “άλλο” στην ερώτηση για το μορφωτικό επίπεδο. 

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή των απόψεων των Κυπρίων για την ενέργεια και τις μεταφορές εν μέσω κλιματικής κρίσης, ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται η ζωή τους από τους εν λόγω τομείς, ως οι πιο ενεργοβόροι τομείς στην Κύπρο, ο συσχετισμός που θεωρούν ότι υπάρχει με την κλιματική κρίση και οι λύσεις που υποστηρίζουν.