Γιατί επιμένουν στο αυτοκίνητο και λένε «όχι» σε λεωφορείο ή ποδήλατο οι Κύπριοι