Η ΟΕΒ προειδοποιεί: Κίνδυνος αναβολής χειρουργείων λόγω έλλειψης νοσηλευτών

Πέμπτη, 30/5/2024 - 11:53

Τον κίνδυνο αναβολής χειρουργείων ή και αναστολής λειτουργίας κλινικών στα δημόσια νοσηλευτήρια, λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, επισημαίνει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Σε ανακοίνωση, εκφράζει «αγωνία» για «το πρόβλημα της οξείας έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού και των πιεστικών αναγκών για στελέχωση που αντιμετωπίζουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα και αναντικατάστατο πάροχο τόσο του Γενικού Συστήματος Υγείας όσο και της δημόσιας υγείας ευρύτερα.»

Δυστυχώς αυτές οι ανάγκες, αποδεδειγμένα δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε από την ντόπια αλλά ούτε και από την Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, καθότι ανάλογες ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της ΕΕ.

Η ΟΕΒ σημειώνει ότι «με γνώμονα την αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση και καθήκον μας για διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των νοσηλευτηρίων, μοναδική διέξοδος είναι η εργοδότηση νοσηλευτικού προσωπικού από τρίτες χώρες και η αξιοποίηση αλλοδαπών νοσηλευτών που αποφοιτούν από Κυπριακές Σχολές  Νοσηλευτικής.»

«Η ΟΕΒ χαιρετίζει την πρόθεση του Υπουργού Υγείας για σύναψη Διακρατικών Συμφωνιών με τρίτες χώρες για απασχόληση νοσηλευτών, με τέτοιες ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν αφενός την ασφάλεια των ασθενών και αφετέρου θα μετριάζουν το πρόβλημα.»

Η Ομοσπονδία «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς εάν το πρόβλημα της στελέχωσης δεν επιλυθεί αμέσως, κάποιες επεμβάσεις/ χειρουργεία σύντομα θα αρχίσουν να αναβάλλονται και αριθμός Κλινικών αναμένεται ότι θα αναστείλουν την λειτουργία τους, με όλα τα πολύ αρνητικά συνεπακόλουθα στην εξυπηρέτηση των ασθενών, του συστήματος υγείας και της εικόνας της χώρας.»