Κύπρος

Ιδού το προσχέδιο του νομοσχεδίου για την τοπική αυτοδιοίκηση

Νέες διατάξεις που αφορούν τις συνενώσεις δήμων ο αριθμός τους, που δεν θα ξεπερνά τους 15-16 δήμους, συμπεριλήφθηκαν στο προσχέδιο νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Το προσχέδιο ετοίμασε το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται όπως οι υφιστάμενοι Δήμοι, οι οποίοι θα συνενωθούν, θα διατηρηθούν υπό τη μορφή δημοτικών διαμερισμάτων, που όλα μαζί θα αποτελούν τον νέο δήμο. Διασφαλίζεται, όμως, ότι οι κατεχόμενοι Δήμοι παραμένουν ως έχουν.

Αυτό που θέλουμε, είναι να καταστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και στις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες, το πρώτο σημείο αναφοράς του πολίτη, με αρμοδιότητες που θα αφορούν τον πολίτη, ούτως ώστε να μην βραχυκυκλώνεται στο κεντρικό κράτος και να μειωθεί η γραφειοκρατία, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά θέλουμε να χτίσουμε Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κύπρο.

Σε δηλώσεις του, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης με την Ένωση Δήμων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κ. Πετρίδης είπε ότι «γι’ αυτό το λόγο, οι τοπικές κοινωνίες/κυβερνήσεις πρέπει να έχουν εξουσίες και αρμοδιότητες που δεν έχουν σήμερα, πρέπει να έχουν πόρους που δεν έχουν σήμερα, πρέπει να έχουν διοικητική αυτοτέλεια που δεν έχουν σήμερα και δεν  μπορεί ο τοπικός άρχοντας να είναι απλά αυτός που φέρνει αιτήματα στον Υπουργό και να βασίζεται εξ ολοκλήρου στην ευχέρεια ή στη διάθεση του κεντρικού κράτους, αυθαίρετα, να του κάνει έργα υποδομής».

«Σήμερα συζητήσαμε ένα προσχέδιο του Νομοσχεδίου, 180 σελίδες, το οποίο ετοιμάσαμε σύμφωνα με τους πυλώνες τους οποίους συμφωνήσαμε με την Ένωση Δήμων πριν λίγες βδομάδες», είπε.

Το υπό αναφορά προσχέδιο νομοσχεδίου συζητήθηκε σήμερα κατά τη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, με την Ένωση Δήμων Κύπρου, και  βασίζεται κατά ένα σημαντικό μέρος πάνω στον υφιστάμενο Νόμο.

Ωστόσο, σε αυτό έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις που προτείνονται από τον εμπειρογνώμονα σε ό,τι αφορά στον νέο τρόπο διακυβέρνησης των δήμων, διατάξεις που διασφαλίζουν την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, όπως και διατάξεις για νέες αρμοδιότητες.

Στο νομοσχέδιο, επίσης, ενσωματώθηκαν και αλλαγές που έγιναν από πλευράς του ΥΠΕΣ και που αφορούν, κυρίως, απάλειψη/απλούστευση  αναχρονιστικών διατάξεων.

Διαβάστε Επίσης: Συνασπισμός κοινοτήτων της επαρχίας Πάφου κατά της συνένωσης με Δήμο (ΦΩΤΟ)

Επίσης, στο νομοσχέδιο συμπεριλήφθηκαν και διατάξεις  που είχαν ετοιμαστεί παλαιότερα από την Ένωση Δήμων Κύπρου, για μετατροπή της από σωματείο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ωστόσο, δεν έχουν συμπεριληφθεί οι προτεινόμενοι νέοι δήμοι δεδομένου ότι το θέμα αυτό είναι ακόμη υπό επεξεργασία και δεδομένου ότι οι διαβουλεύσεις για το θέμα αυτό συνεχίζονται ακόμη.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τα συνολικά οικονομικά και αλλά οφέλη σχολιάζονται στη μελέτη του εμπειρογνώμονα, η οποία και θα παρουσιαστεί ξεχωριστά.

Σε σχέση με τη σύσταση και κατάργηση Δήμων, αναφέρεται ότι έχουν συμπεριληφθεί νέες διατάξεις που αφορούν στις συνενώσεις δήμων, οι οποίες με βάση τα σενάρια που επεξεργάζεται το ΥΠΕΣ, ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά τους 15-16 δήμους.

Επίσης, έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις που επιτρέπουν τη μελλοντική συνένωση δήμων με όμορες κοινότητες ή τη συνένωση όμορων μεταξύ τους  κοινοτήτων και ανακήρυξη τους σε Δήμο.

Διαβάστε Επίσης: ΥΠΕΣ: "Οι συγχωνεύσεις των Δήμων δεν είναι αυτοσκοπός"

Τι φαίνεται μέσα από το προσχέδιο:

  • Συνοπτικά προτείνεται όπως οι υφιστάμενοι Δήμοι, οι οποίοι θα συνενωθούν, θα διατηρηθούν υπό τη μορφή δημοτικών διαμερισμάτων, που όλα μαζί θα αποτελούν τον νέο δήμο. Διασφαλίζεται, όμως, ότι οι κατεχόμενοι Δήμοι παραμένουν ως έχουν.
  • Σε σχέση με την πρόνοια, στην οποία έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις και νέες πρόνοιες που αφορούν στην ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των δημοτών στη διαχείριση των υποθέσεων του δήμου, με βάση τις διατάξεις αυτές, το συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα, με τα οποία να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των κατοίκων στη διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου, την ενημέρωσή τους και τη διαβούλευση μαζί τους, για θέματα που τους αφορούν.
  • Επιπλέον, προβλέπεται η δημοσιοποίηση μέσω υποχρεωτικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου μιας σειράς θεμάτων οικονομικής, αλλά και διοικητικής  φύσεως, για σκοπούς διαφάνειας και λογοδοσίας.
  • Τέλος, προβλέπεται η σύσταση υπηρεσίας ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των δημοτών, η οποία θα έχει αρμοδιότητα για την  εξέταση παραπόνων κατά των υπηρεσιών του δήμου κτλ.

 Δημοτικές Εκλογές

  • Αναφορικά στις δημοτικές εκλογές, έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι ο ίδιος ή ανάλογος με τον τρόπο που εκλέγονται τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.
  • Επίσης, προβλέπεται  η μείωση των κατηγοριών με βάση τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων, από 10 σε τέσσερις.
  • Προβλέπεται ακόμη ότι ο δήμαρχος θα εκλέγεται από τους δημότες-εκλογείς ολόκληρου του δήμου, ενώ προβλέπεται και η εκλογή αντιδημάρχου, ο οποίος θα είναι ο εκπρόσωπος στο συμβούλιο του κάθε δημοτικού διαμερίσματος και θα εκλέγεται από τους δημότες-εκλογείς του δημοτικού διαμερίσματος όπως και οι σύμβουλοι.

Συνεδρίες 

Στο προσχέδιο έχουν συμπεριληφθεί ακόμα διατάξεις που αφορούν στη σύγκληση των συνεδριάσεων του συμβουλίου και των επιτροπών του Δήμου, την τήρηση των πρακτικών, θέματα απαρτίας κ.λπ., ενώ προβλέπεται η σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους και η οποία θα έχει εποπτικό και συντονιστικό χαρακτήρα.

Διαβάστε Επίσης: Τοπική Αυτοδιοίκηση: Οι Δήμαρχοι γίνονται αντιδήμαρχοι και οι Δήμοι διαμερίσματα

Προϋπολογισμός

Σύμφωνα πάντα με το προσχέδιο, έχουν συμπεριληφθεί νέες διατάξεις που αφορούν στον ετήσιο Προϋπολογισμό και στη διαδικασία έγκρισής του, με τη βασικότερη διαφοροποίηση από το υφιστάμενο καθεστώς να αφορά μόνο στην απαίτηση της συμμόρφωσης για ισοσκελισμένους/πλεονασματικούς Προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο.

Η εξέταση των Προϋπολογισμών των δήμων, δεν θα επεκτείνεται και δεν θα αποτελεί έλεγχο σκοπιμότητας, ούτε σε σχέση με τα επί μέρους κονδύλια, ούτε σε σχέση με το Οργανόγραμμα του Δήμου, αναφέρεται.

Αρμοδιότητες

Για τις αρμοδιότητες των Δήμων, σημειώνεται ότι στο προσχέδιο έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις για τη σύσταση συμβουλίων διαχείρισης κοινών υποθέσεων, με σκοπό την προετοιμασία των υπό συνένωση δήμων για μία σειρά από θέματα, όπως είναι η ετοιμασία του νέου κοινού Προϋπολογισμού, η κατάρτιση του νέου οργανογράμματος και άλλων θεμάτων που χρήζουν κοινής αντιμετώπισης.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η μεταφορά πρόσθετων αρμοδιοτήτων που οι κυριότερες καθιστούν τους δήμους πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές, ενώ προβλέπεται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για μία σειρά αδειών που σήμερα εκδίδονται από τις επαρχιακές διοικήσεις.
 
Στους δήμους, επίσης, ανατίθεται και η αρμοδιότητα για διαχείριση, λειτουργία κρατικών κοινωνικών υποδομών, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, γηροκομεία κτλ., καθώς και η κατοχύρωση αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την ενδοδημοτικής συγκοινωνίας όπως και η κατοχύρωση δυνατότητας διαδημοτικών συνεργασιών που λειτουργούν συμπληρωματικά στις υπάρχουσες συγκοινωνίες.
 

Επόμενο άρθρο

Αυστηρότερες ποινές προβλέπει το Νομοσχέδιο για τη Βία των γυναικών

"Είναι η πρώτη φορά στον τόπο μας, που επιχειρούνται και προτείνονται μεγάλες αλλαγές"
22/01/2019 - 15:31

ΣχετικέςΕιδήσεις

3.060 οι πρόσφυγες μέσω κατεχομένων το πρώτο εξάμηνο του 2019

Θα ληφθούν μέτρα διαμηνύει ο Υπουργός Εσωτερικών
21/06/2019 - 12:50

ΥΠΕΣ: Το 2020 ολοκληρώνεται η γέφυρα στον Ποταμό Έζουσας

"Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στις €400.000,00 χωρίς ΦΠΑ"
16/06/2019 - 13:11

Το συντομότερο δυνατό στην Ολομέλεια η πρόταση νόμου για τις εκποιήσεις

Αφορά την τροποποίηση του περί υποθηκεύσεως και μεταβιβάσεως ακινήτων νόμου
14/06/2019 - 18:18

Ανταλλαγή ιδιωτικής γης στον Αγ. Αθανάσιο με κρατική γη στη Γερμασόγεια

"Απολύτως ορθή η ανταλλαγή" δηλώνει ο Υπουργός Εσωτερικών
13/06/2019 - 15:02

Αβέρωφ Νεοφύτου: Ο Ερντογάν θα γίνει πολύ επιθετικός

«Εκπλήττουν δυσάρεστα και εκτός Κύπρου τα άστοχα που λέει το ΑΚΕΛ»
11/06/2019 - 14:07

Ενδεχόμενο ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληγέντες στο Πισσούρι (ΒΙΝΤΕΟ)

"Δεν τίθεται θέμα αποζημίωσης" δηλώνει ο Υπουργός Εσωτερικών
10/06/2019 - 20:48

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Με χώμα από το Δίκωμο που έφερε Τ/κ δημοσιογράφος θάφτηκε ο Δ. Χριστόφιας

"Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Λυπάμαι πολύ που έφυγε χωρίς να δει την λύση του Κυπριακού"

Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Δημήτρη Χριστόφια (ΒΙΝΤΕΟ)

Ελληνοκύπριοι αλλά και Τουρκοκύπριοι βρέθηκαν στην ΠΕΟ για να απευθύνουν το ύστατο χαίρε
Ελλάδα

Φόβοι για μπλακ άουτ στην Ελλάδα λόγω του καύσωνα

Τα δίκτυα της ΔΕΗ δεν είναι συντηρημένα και ένα τέτοιο σενάριο δεν είναι απομακρυσμένο

Δωδεκάχρονος έπεσε από τρακτέρ και τραυματίστηκε θανάσιμα

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Σερρών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

19χρονος "έσβησε" ενώ έπαιζε μπάσκετ

Φως στα αίτια θανάτου του θα ρίξει η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του
Διεθνή

Μαλαισία: Προσωρινό «λουκέτο» σε 400 σχολεία λόγω χημικής ρύπανσης

Ένας όγκος από παράνομα χημικά απόβλητα κατέληξαν σε ένα ποτάμι στην περιοχή

Επιβεβαιώσεις για τα δικαιώματα της αντιπροσωπείας της στην ΚΣΣΕ ζητά η Ρωσία

Εγκρίθηκε ψήφισμα που επιτρέπει στους Ρώσους βουλευτές να συμμετέχουν στη Σύνοδο

Έκκληση Συμβουλίου Ασφαλείας για μείωση της ένταξης μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Η Ρωσία κάνει πλάτες στην Τεχεράνη για τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια

tv news

Ο Πρέσβης πλέον σίγουρος, οριστικοποιεί το «χτύπημα» κατά της Μαργκώ...

Δείτε την Τετάρτη τα δύο προτελευταία επεισόδια του «Τατουάζ» στον Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

Η Κάτια για μια ακόμη φορά δεν βρίσκει τη δύναμη να ομολογήσει την αλήθεια...

Ένα αυτοκίνητο παρακολουθεί κρυφά την Κάτια.. «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Τετάρτη: Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 26/06/2019 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Τετ, 26/06/2019 - 07:00ALPHA ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τετ, 26/06/2019 - 09:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τετ, 26/06/2019 - 10:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 26/06/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τετ, 26/06/2019 - 13:00ΕΛΕΝΗ
Τετ, 26/06/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 26/06/2019 - 17:40DEAL
Τετ, 26/06/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Τετ, 26/06/2019 - 18:10DEAL
Τετ, 26/06/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 26/06/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Τετ, 26/06/2019 - 21:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Τετ, 26/06/2019 - 22:00ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τετ, 26/06/2019 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 27/06/2019 - 00:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Πέμ, 27/06/2019 - 01:15ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Πέμ, 27/06/2019 - 02:45ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Πέμ, 27/06/2019 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ