Κύπρος

Ιδού το προσχέδιο του νομοσχεδίου για την τοπική αυτοδιοίκηση

Νέες διατάξεις που αφορούν τις συνενώσεις δήμων ο αριθμός τους, που δεν θα ξεπερνά τους 15-16 δήμους, συμπεριλήφθηκαν στο προσχέδιο νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Το προσχέδιο ετοίμασε το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται όπως οι υφιστάμενοι Δήμοι, οι οποίοι θα συνενωθούν, θα διατηρηθούν υπό τη μορφή δημοτικών διαμερισμάτων, που όλα μαζί θα αποτελούν τον νέο δήμο. Διασφαλίζεται, όμως, ότι οι κατεχόμενοι Δήμοι παραμένουν ως έχουν.

Αυτό που θέλουμε, είναι να καταστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και στις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες, το πρώτο σημείο αναφοράς του πολίτη, με αρμοδιότητες που θα αφορούν τον πολίτη, ούτως ώστε να μην βραχυκυκλώνεται στο κεντρικό κράτος και να μειωθεί η γραφειοκρατία, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά θέλουμε να χτίσουμε Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κύπρο.

Σε δηλώσεις του, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης με την Ένωση Δήμων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κ. Πετρίδης είπε ότι «γι’ αυτό το λόγο, οι τοπικές κοινωνίες/κυβερνήσεις πρέπει να έχουν εξουσίες και αρμοδιότητες που δεν έχουν σήμερα, πρέπει να έχουν πόρους που δεν έχουν σήμερα, πρέπει να έχουν διοικητική αυτοτέλεια που δεν έχουν σήμερα και δεν  μπορεί ο τοπικός άρχοντας να είναι απλά αυτός που φέρνει αιτήματα στον Υπουργό και να βασίζεται εξ ολοκλήρου στην ευχέρεια ή στη διάθεση του κεντρικού κράτους, αυθαίρετα, να του κάνει έργα υποδομής».

«Σήμερα συζητήσαμε ένα προσχέδιο του Νομοσχεδίου, 180 σελίδες, το οποίο ετοιμάσαμε σύμφωνα με τους πυλώνες τους οποίους συμφωνήσαμε με την Ένωση Δήμων πριν λίγες βδομάδες», είπε.

Το υπό αναφορά προσχέδιο νομοσχεδίου συζητήθηκε σήμερα κατά τη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, με την Ένωση Δήμων Κύπρου, και  βασίζεται κατά ένα σημαντικό μέρος πάνω στον υφιστάμενο Νόμο.

Ωστόσο, σε αυτό έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις που προτείνονται από τον εμπειρογνώμονα σε ό,τι αφορά στον νέο τρόπο διακυβέρνησης των δήμων, διατάξεις που διασφαλίζουν την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, όπως και διατάξεις για νέες αρμοδιότητες.

Στο νομοσχέδιο, επίσης, ενσωματώθηκαν και αλλαγές που έγιναν από πλευράς του ΥΠΕΣ και που αφορούν, κυρίως, απάλειψη/απλούστευση  αναχρονιστικών διατάξεων.

Διαβάστε Επίσης: Συνασπισμός κοινοτήτων της επαρχίας Πάφου κατά της συνένωσης με Δήμο (ΦΩΤΟ)

Επίσης, στο νομοσχέδιο συμπεριλήφθηκαν και διατάξεις  που είχαν ετοιμαστεί παλαιότερα από την Ένωση Δήμων Κύπρου, για μετατροπή της από σωματείο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ωστόσο, δεν έχουν συμπεριληφθεί οι προτεινόμενοι νέοι δήμοι δεδομένου ότι το θέμα αυτό είναι ακόμη υπό επεξεργασία και δεδομένου ότι οι διαβουλεύσεις για το θέμα αυτό συνεχίζονται ακόμη.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τα συνολικά οικονομικά και αλλά οφέλη σχολιάζονται στη μελέτη του εμπειρογνώμονα, η οποία και θα παρουσιαστεί ξεχωριστά.

Σε σχέση με τη σύσταση και κατάργηση Δήμων, αναφέρεται ότι έχουν συμπεριληφθεί νέες διατάξεις που αφορούν στις συνενώσεις δήμων, οι οποίες με βάση τα σενάρια που επεξεργάζεται το ΥΠΕΣ, ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά τους 15-16 δήμους.

Επίσης, έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις που επιτρέπουν τη μελλοντική συνένωση δήμων με όμορες κοινότητες ή τη συνένωση όμορων μεταξύ τους  κοινοτήτων και ανακήρυξη τους σε Δήμο.

Διαβάστε Επίσης: ΥΠΕΣ: "Οι συγχωνεύσεις των Δήμων δεν είναι αυτοσκοπός"

Τι φαίνεται μέσα από το προσχέδιο:

  • Συνοπτικά προτείνεται όπως οι υφιστάμενοι Δήμοι, οι οποίοι θα συνενωθούν, θα διατηρηθούν υπό τη μορφή δημοτικών διαμερισμάτων, που όλα μαζί θα αποτελούν τον νέο δήμο. Διασφαλίζεται, όμως, ότι οι κατεχόμενοι Δήμοι παραμένουν ως έχουν.
  • Σε σχέση με την πρόνοια, στην οποία έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις και νέες πρόνοιες που αφορούν στην ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των δημοτών στη διαχείριση των υποθέσεων του δήμου, με βάση τις διατάξεις αυτές, το συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα, με τα οποία να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των κατοίκων στη διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου, την ενημέρωσή τους και τη διαβούλευση μαζί τους, για θέματα που τους αφορούν.
  • Επιπλέον, προβλέπεται η δημοσιοποίηση μέσω υποχρεωτικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου μιας σειράς θεμάτων οικονομικής, αλλά και διοικητικής  φύσεως, για σκοπούς διαφάνειας και λογοδοσίας.
  • Τέλος, προβλέπεται η σύσταση υπηρεσίας ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των δημοτών, η οποία θα έχει αρμοδιότητα για την  εξέταση παραπόνων κατά των υπηρεσιών του δήμου κτλ.

 Δημοτικές Εκλογές

  • Αναφορικά στις δημοτικές εκλογές, έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι ο ίδιος ή ανάλογος με τον τρόπο που εκλέγονται τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.
  • Επίσης, προβλέπεται  η μείωση των κατηγοριών με βάση τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων, από 10 σε τέσσερις.
  • Προβλέπεται ακόμη ότι ο δήμαρχος θα εκλέγεται από τους δημότες-εκλογείς ολόκληρου του δήμου, ενώ προβλέπεται και η εκλογή αντιδημάρχου, ο οποίος θα είναι ο εκπρόσωπος στο συμβούλιο του κάθε δημοτικού διαμερίσματος και θα εκλέγεται από τους δημότες-εκλογείς του δημοτικού διαμερίσματος όπως και οι σύμβουλοι.

Συνεδρίες 

Στο προσχέδιο έχουν συμπεριληφθεί ακόμα διατάξεις που αφορούν στη σύγκληση των συνεδριάσεων του συμβουλίου και των επιτροπών του Δήμου, την τήρηση των πρακτικών, θέματα απαρτίας κ.λπ., ενώ προβλέπεται η σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους και η οποία θα έχει εποπτικό και συντονιστικό χαρακτήρα.

Διαβάστε Επίσης: Τοπική Αυτοδιοίκηση: Οι Δήμαρχοι γίνονται αντιδήμαρχοι και οι Δήμοι διαμερίσματα

Προϋπολογισμός

Σύμφωνα πάντα με το προσχέδιο, έχουν συμπεριληφθεί νέες διατάξεις που αφορούν στον ετήσιο Προϋπολογισμό και στη διαδικασία έγκρισής του, με τη βασικότερη διαφοροποίηση από το υφιστάμενο καθεστώς να αφορά μόνο στην απαίτηση της συμμόρφωσης για ισοσκελισμένους/πλεονασματικούς Προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο.

Η εξέταση των Προϋπολογισμών των δήμων, δεν θα επεκτείνεται και δεν θα αποτελεί έλεγχο σκοπιμότητας, ούτε σε σχέση με τα επί μέρους κονδύλια, ούτε σε σχέση με το Οργανόγραμμα του Δήμου, αναφέρεται.

Αρμοδιότητες

Για τις αρμοδιότητες των Δήμων, σημειώνεται ότι στο προσχέδιο έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις για τη σύσταση συμβουλίων διαχείρισης κοινών υποθέσεων, με σκοπό την προετοιμασία των υπό συνένωση δήμων για μία σειρά από θέματα, όπως είναι η ετοιμασία του νέου κοινού Προϋπολογισμού, η κατάρτιση του νέου οργανογράμματος και άλλων θεμάτων που χρήζουν κοινής αντιμετώπισης.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η μεταφορά πρόσθετων αρμοδιοτήτων που οι κυριότερες καθιστούν τους δήμους πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές, ενώ προβλέπεται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για μία σειρά αδειών που σήμερα εκδίδονται από τις επαρχιακές διοικήσεις.
 
Στους δήμους, επίσης, ανατίθεται και η αρμοδιότητα για διαχείριση, λειτουργία κρατικών κοινωνικών υποδομών, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, γηροκομεία κτλ., καθώς και η κατοχύρωση αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την ενδοδημοτικής συγκοινωνίας όπως και η κατοχύρωση δυνατότητας διαδημοτικών συνεργασιών που λειτουργούν συμπληρωματικά στις υπάρχουσες συγκοινωνίες.
 

Επόμενο άρθρο

Αυστηρότερες ποινές προβλέπει το Νομοσχέδιο για τη Βία των γυναικών

"Είναι η πρώτη φορά στον τόπο μας, που επιχειρούνται και προτείνονται μεγάλες αλλαγές"
22/01/2019 - 15:31

ΣχετικέςΕιδήσεις

Στην Ολομέλεια τα "τσουχτερά" πρόστιμα για τις τροχαίες παραβάσεις

Δείτε αναλυτικά τις αυξήσεις στα πρόστιμα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού
22/03/2019 - 07:01

Πρώτη στις αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ η Κύπρος (ΒΙΝΤΕΟ)

Έκκληση για βοήθεια λόγω των μεγάλων μεταναστευτικών ροών, απήθυνε ο ΥΠΕΣ
21/03/2019 - 21:46

Αβραμόπουλος: Η Κύπρος βρίσκεται κάτω από μεγάλη πίεση στο μεταναστευτικό

Συναντήθηκε με Πετρίδη και Ιωνά στο Υπουργείο Εσωτερικών
21/03/2019 - 16:51

Μειωμένος κατά 400.000 ευρώ ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Εγκρίθηκε το πρωί από το Υπουργικό Συμβούλιο - Χρονοδιάγραμμα για επίλυση των εργασιακών
20/03/2019 - 09:40

Αγώνας δρόμου για τον αναθεωρητικό προϋπολογισμό του ΡΙΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι συμφώνησαν Υπουργός Εσωτερικών και μέλη του ΔΣ της κρατικής τηλεόρασης
18/03/2019 - 20:55

ΥΠΕΣ: Να υπάρξει λιγότερος κομματικός παρεμβατισμός στο ΡΙΚ

Έθεσε αυστηρό χρονοδιάγραμμα και οδηγίες για αλλαγές
18/03/2019 - 11:49

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Πάνω από 300 προσωπικοί γιατροί έχουν εγγραφεί στον κατάλογο του ΟΑΥ

"Το Γενικό Σχέδιο Υγείας  τρέχει με γρήγορους ρυθμούς" δηλώνει ο Οργανισμός

Σε παγκύπρια στάση εργασίας κατέρχονται αύριο οι οδηγοί ταξί (ΒΙΝΤΕΟ)

Συγκέντρωση έξω από το Υπ. Εργασίας - Καταγγέλλουν το κράτος για διακρίσεις

Νέα προσπάθεια ΟΑΥ για διάλογο με ιδιωτικά νοσηλευτήρια (ΒΙΝΤΕΟ)

Στόχος να συζητήσουν για το καθεστώς λειτουργίας στο πλαίσο του ΓεΣΥ
Ελλάδα

Έλληνας ΥΠΑΜ: Να κοιτάμε και να διδασκόμαστε από την Ιστορία

Το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Αμύνης για την 25η Μαρτίου

Τουρκικά μαχητικά παρενόχλησαν το ελικόπτερο του Αλέξη Τσίπρα (ΒΙΝΤΕΟ)

Διαψεύδει η Άγκυρα λέγοντας ότι απλά έκαναν το καθήκον τους

Παυλόπουλος: Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα σύνορα και την ΑΟΖ της

"Με αποκλειστικό γνώμονα την Ιστορία, το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο"
Διεθνή

Σε συναγερμό η Αστυνομία στη Γερμανία μετά από απειλές για βόμβες σε Δημαρχεία

Εκκενώνονται τα κτίρια - Έρευνες από πυροτεχνουργούς

Tην απόφαση των ΗΠΑ για Υψίπεδα του Γκολάν καταγγέλλει η Σαουδική Αραβία

"Οι απόπειρες επιβολής τετελεσμένων δεν αλλάζουν τα γεγονότα"

ΗΠΑ: Άγνωστο πού βρίσκεται ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους

Ο εντοπισμός του συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον

tv news

«To Τατουάζ»Η δίκη του Ορφέα ξεκινά.Η Τατιάνα δίνει μια εμπεριστατωμένη κατάθεση

Η οικογένεια Μελά και η Ελένη καταθέτουν σαν μάρτυρες κατηγορίας... Τρίτη Διπλό Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

Θα ανακαλύψει η Κάτια το σχέδιο της Μαρίνας και τη σχέση της με τον Γιάννη;

Ο Κωστής αρχίζει να υποψιάζεται την Λίλιαν... «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Τρίτη Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 26/03/2019 - 13:00ΕΛΕΝΗ
Τρί, 26/03/2019 - 15:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τρί, 26/03/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τρί, 26/03/2019 - 17:40DEAL
Τρί, 26/03/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Τρί, 26/03/2019 - 18:10DEAL
Τρί, 26/03/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τρί, 26/03/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Τρί, 26/03/2019 - 21:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Τρί, 26/03/2019 - 22:00ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τρί, 26/03/2019 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 27/03/2019 - 00:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τετ, 27/03/2019 - 01:20ΠΑΡΑΜΥΘΙ... ΑΛΛΙΩΣ
Τετ, 27/03/2019 - 02:00ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ
Τετ, 27/03/2019 - 02:45ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τετ, 27/03/2019 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 27/03/2019 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Τετ, 27/03/2019 - 07:00ALPHA ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τετ, 27/03/2019 - 09:30DEAL
Τετ, 27/03/2019 - 10:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 27/03/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ