Κούσιος: «Η κυβέρνηση δεν δέχεται να κλείνουν εταιρείες και να μένουν άνεργοι»

Τρίτη, 4/10/2022 - 13:01
Μικρογραφία

Εάν δεχόμασταν υψηλότερο μισθό τότε θα τίθετο αυτόματα σοβαρότατο θέμα βιωσιμότητας πολλών επιχειρήσεων, ξεκαθάρισε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας Κυριάκος Κούσιος. Ενώπιον της επιτροπής εργασίας ο Υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε πως στόχος ήταν αφενός να διασφαλιστεί ένας κατώτατος μισθός για τους εργαζομένους που λάμβαναν 700 και 750 ευρώ, αφετέρου όμως έπρεπε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εταιρειών έτσι ώστε να μην κλείσουν επιχειρήσεις και μείνουν πολίτες στην ανεργία.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής ο Υπουργός Εργασίας Κυριάκος Κούσιος ανακοίνωσε, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για ανασχεδιασμό του συνταξιοδοτικού συστήματος και απάλειψη της αδικίας εις βάρος των εργαζομένων οι οποίοι επιλέγουν να αφυπηρετήσουν στο 63ο έτος. Αυτή την περίοδο διεξάγεται αναλογιστική μελέτη. Το προσδόκιμο ηλικίας για τους άντρες είναι τα 80,5 έτη και για τις γυναίκες τα 84,5 έτη. Αποκάλυψε ότι το σενάριο το οποίο μελετάται είναι να καταργείται το «πέναλτι» του 12%, το οποίο δεν θεωρεί τιμωρία, μετά το 81ο έτος της ηλικίας. Σύμφωνα με τις μαθηματικές εξισώσεις, κάποιος ο οποίος αφυπηρετεί στο 63ο έτος για να έχει απώλεια χρημάτων, αφού θα λαμβάνει συντάξεις για επιπλέον δύο χρόνια, θα πρέπει να ζήσει πέραν των 81 ετών. Αν φύγει το πέναλτι είπε, τότε αυτόματα θα μειωθεί το έτος σύνταξης στο 63ο έτος.