Κυριαρχεί το αυτοκίνητο στις μεταφορές στην Κύπρο

Τρίτη, 19/9/2023 - 19:13
Μικρογραφία

Κυρίαρχο μέσο μεταφορές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ παρέμενε το 2021 το αυτοκίνητο σε σύγκριση με τις μετακινήσεις με τρένο, λεωφορείο, αεροπλάνο ή πλοίο, με το ποσοστό στην Κύπρο να είναι λίγο χαμηλότερο αλλά πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16 - 22 Σεπτεμβρίου).

Ειδικότερα, οι μεταφορές με αυτοκίνητο στην Κύπρο αντιστοιχούσαν στο 76,3% των επιβατικών χιλιομέτρων σε ολόκληρη την ΕΕ (79,7% στην ΕΕ). Ακολουθούσαν τα αεροσκάφη με 12,6% στην Κύπρο (7,3% στην ΕΕ), και 11,1% για λεωφορεία, πούλμαν ή τρόλεϊ (7,1% στην ΕΕ). Καταγράφηκε επίσης 0% σε σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές (0,3% στην ΕΕ), ενώ στην ΕΕ οι μεταφορές με τραίνα - τα οποία δεν υπάρχουν στην Κύπρο - κινούνταν στο 5,6%.

Από το 2011, όταν βρισκόταν στο 73,1%, το μερίδιο των επιβατικών χιλιομέτρων με επιβατικό αυτοκίνητο στη συνολική απόδοση των μεταφορών στην ΕΕ κινήθηκε στα ίδια επίπεδα μέχρι και το 2019. Το 2020 το μερίδιο των αυτοκινήτων αυξήθηκε στο 81,9%, αν και η αύξηση αυτή δεν αντιστοιχούσε σε πραγματική αύξηση του αριθμού των επιβατικών χιλιομέτρων με αυτοκίνητο, αλλά οφείλεται κυρίως στην έντονη μείωση των αεροπορικών μεταφορών λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας της COVID-19 και των περιορισμών που επιβλήθηκαν στις αερομεταφορές.

Στην Κύπρο καταγράφηκε σταδιακή μείωση στο μερίδιο της χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων από το 2011, όταν το εν λόγω ποσοστό βρισκόταν στο 69,4%, μέχρι το 2019 όταν είχε μειωθεί στο 59,9%, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται αύξηση στις δημόσιες μεταφορές. Αντίθετα, η μείωση του ποσοστού συμπίπτει με τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού χρήσης αεροσκαφών.

Για αυτό το 2020 εν μέσω της πανδημίας το ποσοστό της χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων στην Κύπρο αυξήθηκε ξανά στο 79,4% (το ποσοστό των αεροπορικών μεταφορών έπεσε από το 26,5% του 2019 στο 9,1%), για να ξαναμειωθεί ελαφρά το 2021 στο 76,3% (με τις αερομεταφορές να αυξάνονται στο 12,6%).

Τόσο στην Κύπρο, όσο και σε επίπεδο ΕΕ, η χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς (πούλμαν, λεωφορεία και τρόλεϊ) κατέγραψε μείωση το 2021 σε σχέση με το 2011, από 15,5% σε 11,1% στην Κύπρο, και από 9,0% σε 7,1% στην ΕΕ. Στην ΕΕ καταγράφηκε επίσης μικρή μείωση και στο ποσοστό της χρήσης τραίνων (από 6,6% σε 5,6%).

Και στην Κύπρο και την ΕΕ το μερίδιο των αεροπορικών επιβατικών χιλιομέτρων βρισκόταν στο 15,1% στην Κύπρο και στο 10,9% στην ΕΕ το 2011, και είχε σημειώσει σταθερή αύξηση μέχρι το 2019, πριν την πανδημία, στο 26,5% στην Κύπρο και στο 15,0% στην ΕΕ. Η πανδημία επηρέασε σημαντικά τις αερομεταφορές, μειώνοντας το μερίδιό του στο χαμηλότερο σημείο της δεκαετίας: 9,1% στην Κύπρο και 5,7% στην ΕΕ το 2020, ενώ οι τιμές του 2021 (12,6% και 7,3%) δείχνουν ανάκαμψη στον τομέα.

Μεταξύ των κρατών μελών, οι μεταφορές με αυτοκίνητο είχαν το υψηλότερο μερίδιο το 2021 στη Λιθουανία (91,7%), τις Κάτω Χώρες (85,4%) και τη Φινλανδία (85,2%).

Το υψηλότερο μερίδιο στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών καταγράφηκε στην Κροατία (25,4%) και ακολουθούσαν η Βουλγαρία (16,3%) και η Ισπανία (13,1%).

Όσον αφορά τα πούλμαν, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Μάλτα (13,3%), την Ουγγαρία (12,8%) και την Ιρλανδία (12,4%).

Όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές, η Αυστρία ήταν και το 2021 η πρώτη χώρα με το υψηλότερο μερίδιο (8,6%), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (8,3%) και τις Κάτω Χώρες (8,0%).

Τα υψηλότερα μερίδια επιβατικών χιλιομέτρων στις θαλάσσιες μεταφορές καταγράφηκαν στην Κροατία (2,7%), την Ελλάδα (1,6%) και την Εσθονία (1,5%).

Πηγή
ΚΥΠΕ