Λογαριασμό νερού... €9,000 παρέλαβαν συνταξιούχοι στην Πάφο

Τετάρτη, 3/4/2024 - 09:15

Λογαριασμό νερού ύψους...€9,000 παρέλαβε ζευγάρι συνταξιούχων στον Δήμο Πάφου

Τον λογαριασμό αυτό τον παρέλαβαν τον Δεκέμβριο και αποτάθηκαν στις αρμόδιες Αρχές για να εντοπιστεί το λάθος. Όπως υποστηρίζουν, μετά από 20 ημέρες λειτουργός επισκέφθηκε την κατοικία τους και τους ενημέρωσε ότι θα πρέπει να ελέγξουν την εγκατάσταση γιατί υπήρχε διαρροή.

Τότε, αντικατέστησαν τη σωλήνα και ανέμεναν ότι ο Δήμος Πάφου θα μεριμνούσε ώστε να πληρώσουν το νερό το οποίο ξόδεψαν και όχι τους 1,500 τόνους νερού που κατέγραψε ο μετρητής. Αντ' αυτού, έπειτα από μερικές ημέρες παρέλαβαν νέο λογαριασμό ύψους € 3,628,30 με τη «διόρθωση». Οι συνταξιούχοι υπέβαλαν και πάλι ένσταση και αναμένουν.

logariasmos aik

Σημειώνεται ότι για τους λογαριασμούς Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου ο Δήμος Πάφου αναγνώρισε ότι υπήρξε πρόβλημα και έδωσε παράταση για αποπληρωμή τους μέχρι τον Απρίλιο, καθώς παρατηρήθηκαν στο 2-3% των μετρητών περίεργες εγγραφής.