Λογαριασμό νερού... €9,000 παρέλαβαν συνταξιούχοι στην Πάφο