Α. Μιχαηλίδου: Η Κύπρος έδωσε παραδείγματα καλής πρακτικής στην ΕΕ

Πέμπτη, 23/3/2023 - 17:43

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου συναντήθηκε την Πέμπτη με τη Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG EAC) Θέμιδα Χριστοφίδου. Κατά τη συνάντηση, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι η Κύπρος έχει να δώσει αρκετά παραδείγματα καλής πρακτικής στην ΕΕ για τα υπό έμφαση θέματα, συνεισφέροντας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναφορά στην πολύ στενή σχέση του ΥΠΑΝ με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες συμβάλλουν εποικοδομητικά στην υλοποίηση των εθνικών μεταρρυθμίσεων. Έγινε επίσης αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΝ, όπως ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης (ΕΧΕ) με τα επιμέρους θέματα που περιλαμβάνει, το Πρόγραμμα Erasmus+ και η απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων από την Κύπρο, η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πανεπιστημίων», η παρακαταθήκη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας (2022)  και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού.

Αναφερόμενη στις εθνικές προτεραιότητες η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι αυτές συνάδουν με τις προτεραιότητες του ΕΧΕ και επισήμανε το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΧΕ. Η κ. Μιχαηλίδου επιβεβαίωσε επίσης την έμπρακτη στήριξη της Κύπρου προς τον θεσμό «Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πανεπιστημίων», με την εφαρμογή μηχανισμού χρηματοδότησης των κυπριακών πανεπιστημίων που συμμετέχουν στα Δίκτυα. Αναφέρθηκε, παράλληλα, στην τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί στο θέμα της συμμετοχής της Κύπρου στο πρόγραμμα Erasmus+ και σημείωσε τα πολλαπλά οφέλη που αυτή συνεπάγεται.

Έγινε επίσης λόγος και για τις νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων (2023) και η «Ημέρα Ευρωπαίων Συγγραφέων», πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από την Κύπρο με τον προγραμματισμό εκδηλώσεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων και της Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης για την πρώτη πρωτοβουλία και την πραγματοποίηση δράσεων στο επίπεδο των σχολικών μονάδων για τη δεύτερη πρωτοβουλία.

Η κ. Χριστοφίδου συνεχάρη την κ. Μιχαηλίδου για την ανάληψη των νέων καθηκόντων της και επιβεβαίωσε την πρόθεσή της για τη συνέχιση και ενδυνάμωση  της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).