Κύπρος

"Μπαλάκι" μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα οι νεφροπαθείς της επαρχίας Πάφου

Έκπληξη και προβληματισμό εκφράζει η Νεφρολογική Εταιρεία Κύπρου σχετικά με τη συμφωνία Υπουργείου Υγείας και Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου για αγορά υπηρεσιών αιμοκάθαρσης στην επαρχία Πάφου. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση "το Υπ. Υγείας προχώρησε βεβιασμένα και αγνοώντας προειδοποιήσεις για συγκεκριμένες ανησυχίες της Ν.Ε.Κ., σε σύναψη συμφωνίας με αμφισβητούμενους όρους, με ιδιωτικό νοσηλευτήριο για αγορά υπηρεσιών αιμοκάθαρσης στην επαρχία Πάφου."

Τονίζει επίσης ότι "η διαχρονική απουσία μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμης πολιτικής, σχεδιασμού και οργανωμένου πλάνου δράσης για το χώρο της αιμοκάθαρσης, οδηγούσε διαχρονικά σε «πυροσβεστικές λύσεις», όπως αυτή που τώρα επιχειρείται, που απάλυναν ίσως βραχυπρόθεσμα το πρόβλημα αλλά κυρίως τις αντιδράσεις, για να τα οξύνουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα."

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Φρένο στην ταλαιπωρία των νεφροπαθών στην Πάφο βάζει το Υπ. Υγείας (ΒΙΝΤΕΟ)

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

Με έκπληξη και προβληματισμό παρακολουθήσαμε την ανακοίνωση του Υπ. Υγείας σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας με ιδιωτικό νοσηλευτήριο για παροχή υπηρεσιών αιμοκάθαρσης στην επαρχία Πάφου.

Έκπληξη και προβληματισμό μας προκαλεί το γεγονός ότι ενώ τα προβλήματα στο χώρο της αιμοκάθαρσης χρονίζουν (υπερπληθυσμός ασθενών, έλλειψη χώρων σε αρκετές μονάδες αιμοκάθαρσης και μη τήρηση προδιαγραφών, υποστελέχωση) και ενώ αυτά αφορούν όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια σε όλες τις πόλεις και όχι μόνο την επαρχία Πάφου, κι αυτά είναι εις γνώση της διεύθυνσης του Υπ. Υγείας, μόλις τώρα το Υπ. Υγείας αφουγκράστηκε το πρόβλημα των ασθενών, ουσιαστικά μετά που οι ασθενείς της επαρχίας Πάφου έφτασαν στην ανάγκη να εκτεθούν στα ΜΜΕ, ενώ δεν θα έπρεπε, για να δημοσιοποιήσουν το πρόβλημα τους.

Έκπληξη και προβληματισμό μας προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ η Νεφρολογική Εταιρεία Κύπρου (Ν.Ε.Κ.) ζήτησε κι εξασφάλισε συνάντηση στις 02 Σεπτέμβρη στο Υπουργείο Υγείας, με σκοπό τη συνολική και σφαιρική συζήτηση του προβλήματος για όλες τις πόλεις και πιθανές λύσεις, το Υπ. Υγείας προχώρησε βεβιασμένα και αγνοώντας προειδοποιήσεις για συγκεκριμένες ανησυχίες της Ν.Ε.Κ., σε σύναψη συμφωνίας με αμφισβητούμενους όρους, με ιδιωτικό νοσηλευτήριο για αγορά υπηρεσιών αιμοκάθαρσης στην επαρχία Πάφου.

Η συμφωνία δεν παρέχει άμεση λύση όπως αφήνεται να εννοηθεί στο πρόβλημα των ασθενών της επαρχίας Πάφου, αφού το συγκεκριμένο ιδιωτικό νοσηλευτήριο δεν διαθέτει τη αναγκαία υποδομή (ανθρώπινη και υλικοτεχνική) για την άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών. Αυτό θα μπορέσει να γίνει εφικτό ίσως μόνο μετά κάποιους μήνες. Έκπληξη και προβληματισμό μας προκαλούν για τη συγκεκριμένη συμφωνία, οι όροι με τους οποίους θα παρέχεται η υπηρεσία αιμοκάθαρσης στους νεφροπαθείς ασθενείς στην επαρχία Πάφου, αφού η ιδιωτική μονάδα αιμοκάθαρσης που προτίθεται να παρέχει τη συγκεκριμένη θεραπεία, αποποιείται με τη συναίνεση του Υπ. Υγείας, της ευθύνης παρακολούθησης των ασθενών, κάτι πρωτάκουστο στη διεθνή πρακτική, ενώ μπορεί να θέτει και σε κίνδυνο τους ίδιους τους ασθενείς, αφού τους μετατρέπει σε μπαλάκι μεταξύ ιδιωτικού κέντρου και δημόσιου νοσηλευτηρίου, μεταξύ ιδιώτη και δημόσιου ιατρού. Η ανάγκη μείωσης της ταλαιπωρίας των ασθενών, δεν πρέπει να μειώνει το επίπεδο ασφάλειας και θεραπείας των ασθενών.

Η Ν.Ε.Κ. προτίθεται να ζητήσει κι επίσημα από τη διεύθυνση του Υπ.Υγείας, τη γνωστοποίηση των όρων παροχής της υπηρεσίας από το συγκεκριμένο ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Ως εκ τούτου, διερωτάται κανείς προς τί η βιασύνη αυτή του Υπ.Υγείας για άμεση σύναψη συμφωνίας με το συγκεκριμένο ιδιωτικό νοσηλευτήριο, ιδιαίτερα ενώ ήταν εις γνώση του συγκεκριμένες ανησυχίες της Ν.Ε.Κ. και ενώ επίκειται και η συνάντηση στις 02 Σεπτέμβρη.

Η διαχρονική απουσία μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμης πολιτικής, σχεδιασμού και οργανωμένου πλάνου δράσης για το χώρο της αιμοκάθαρσης, οδηγούσε διαχρονικά σε «πυροσβεστικές λύσεις», όπως αυτή που τώρα επιχειρείται, που απάλυναν ίσως βραχυπρόθεσμα το πρόβλημα αλλά κυρίως τις αντιδράσεις, για να τα οξύνουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Η Ν.Ε.Κ εκ καθήκοντος και θεσμικά έχει υποχρέωση και αυτό έπραξε, πρώτιστα να διασφαλίσει τη ποιότητα και την ασφάλεια της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον νεφροπαθή ασθενή για το καλό νοούμενο συμφέρον της υγείας του ασθενή, σύμφωνα πάντα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές, αλλά και κατά δεύτερο υποχρεούται μέσα από τη εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία της, να συμβουλεύει και να προφυλάσσει τους επίσημους θεσμούς από προσεγγίσεις και αποφάσεις οι οποίες πιθανώς να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο άμεσο κι απώτερο μέλλον στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά κυρίως στον ασθενή και αυτό έπραξε.

Την ίδια στιγμή, εκ καθήκοντος και θεσμικά, είναι υποχρέωση και του Υπ.Υγείας να συμβουλεύεται και να συνομιλεί με οργανωμένους επιστημονικούς θεσμούς, γιατί τα καλύτερα αποτελέσματα προκύπτουν μέσα από τη εμπειρογνωμοσύνη κι επιστημονικότητα αυτών των θεσμών και όχι να χρησιμοποιεί μεμονωμένους συμβούλους, οι οποίοι μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν και ελεγχόμενους υφιστάμενους του, αγνοώντας τους επίσημους επιστημονικούς θεσμούς.

Παρόλα αυτά η Ν.Ε.Κ. χαιρετίζει το γεγονός ότι η διεύθυνση του Υπ. Υγείας επιτέλους αποφάσισε να δει τα προβλήματα στο χώρο της αιμοκάθαρσης με τη πρόθεση να δώσει λύσεις και για το γεγονός ότι μέσα στη προσπάθεια αυτή και στο σχεδιασμό, εντάσσει τις δυνατότητες που παρέχονται και από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ως λύση αποσυμφόρησης των κρατικών μονάδων αιμοκάθαρσης και μείωσης της ταλαιπωρίας των ασθενών.

Η Ν.Ε.Κ. χαιρετίζει επίσης την αποδοχή εκ μέρους του έντιμου Υπουργού Υγείας, της πρότασης για συνάντηση στις 02 Σεπτέμβρη στο Υπουργείο Υγείας, με σκοπό τη συνολική και σφαιρική συζήτηση του προβλήματος κι ευελπιστούμε στην προώθηση ενός ολοκληρωμένου πλάνου δράσης, για μία πιο μακροπρόθεσμη επίλυση των προβλημάτων στο χώρο της αιμοκάθαρσης και μείωσης της ταλαιπωρίας των ασθενών.

Μικρογραφία
Μικρογραφία
Επόμενο άρθρο

Προσπάθησε 61 φορές να "σηκώσει" χρήματα από ΑΤΜ με πλαστές κάρτες

Υπό κράτηση για οκτώ ημέρες 47χρονος από τη Λάρνακα για κλοπή 200 ευρώ
11/08/2019 - 12:33

ΣχετικέςΕιδήσεις

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε διαμέρισμα στην Πάφο

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια κάτω από τα οποία επήλθε ο θάνατος του
19/09/2019 - 15:48

Γεωργιανοί υποδύονταν... τους Λιθουανούς και τους Ελλαδίτες

Χειροπέδες σε τρία πρόσωπα για κατοχή πλαστών εγγράφων και πλαστογραφίας
19/09/2019 - 08:57

Εντείνεται η πίεση στην κυβέρνηση για τις αρχαιότητες στη Γεροσκήπου

Ψήφισμα από το ΑΚΕΛ στο Υπουργείο Μεταφορών
18/09/2019 - 17:18

Πατέρας Νάσου: «Τον έστειλα να δει τον ΠΑΟΚ και μου τον έφεραν νεκρό»

Ο πατέρας του άτυχου συμπατριώτη μας, Νίκος, ξεσπά με δηλώσεις που έκανε
18/09/2019 - 12:34

Πάφος: Εντοπίστηκε 23μηνών αγοράκι να περιφέρεται μόνο του σε πλατεία (ΒΙΝΤΕΟ)

Το δίχρονο εντοπίστηκε από πολίτη στις 23:30 το βράδυ και παραδόθηκε στην Αστυνομία
18/09/2019 - 07:10

Συγχώρεσε τον εμπρηστή του αυτοκινήτου του, το ζεύγος δημοσιογράφων στην Πάφο

"Eίναι πρώτη φορά που συναντώ τέτοια αντιμετώπιση" είπε η Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου
17/09/2019 - 15:34

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Εμπρησμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά σε όχημα στα Πολεμίδια

Διαπιστώθηκε ότι τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης

Αίσιος τέλος στην εξαφάνιση 39χρονης από το Ακάκι

Εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε αναβρασμό ο εκπαιδευτικός κόσμος (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεν κάνουν πίσω και προχωρούν με μέτρα - Μαίνεται η κόντρα Κυριάκου Νικηφόρου - ΟΕΛΜΕΚ
Ελλάδα

Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών

Δεν χρειάζεται η κατάθεση δικαιολογητικών ή η φυσική παρουσία των επιτυχόντων

Υπ. Παιδείας: Καταργεί την αναγραφή θρησκεύματος στα πιστοποιητικά σπουδών

Η Υπουργός δήλωσε ότι στόχος είναι να καλλιεργεί ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς

"Κλείδωσε" η συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στη Νέα Υόρκη

Θα συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Διεθνή

Το τετ - α- τετ Τραμπ με Ζούκερμπεργκ στο Λευκό Οίκο

Στο επίκεντρο της συνάντησης οι μελλοντικοί ρυθμιστικοί κανόνες του διαδικτύου

Την πολιτική της για το κλίμα παρουσιάζει η γερμανική Κυβέρνηση

Εκτιμάται ότι θα επενδυθούν περί τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια

ΗΠΑ: 530 ασθενείς και 7 νεκροί στις ΗΠΑ από το άτμισμα

Πάνω από το 50% των ασθενών είναι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών

tv news

Στα άδυτα της άνοιας και του Αλτσχάιμερ σε ένα επεισόδιο που θα συγκλονίσει...

Οι «24 ΩΡΕΣ» στον Σύνδεσμο στήριξης ατόμων με άνοια "Ιθάκη", αυτό το Σάββατο στον Alpha
Alpha TV Κύπρου

«Η Φαμίλια» Β’ Κύκλος με...μαφία, νονά και κουφέτα γάμου, έρχεται στον Alpha!

Το αψυχολόγητο ζεύγος «Χατζηβασιλείου» παντρεύεται ξανά...Πρεμιέρα Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Παρ, 20/09/2019 - 09:30ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 20/09/2019 - 10:15ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Παρ, 20/09/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Παρ, 20/09/2019 - 13:15ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Παρ, 20/09/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Παρ, 20/09/2019 - 17:30ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Παρ, 20/09/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Παρ, 20/09/2019 - 18:10ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Παρ, 20/09/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 20/09/2019 - 19:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Παρ, 20/09/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Παρ, 20/09/2019 - 22:158 ΛΕΞΕΙΣ
Σάβ, 21/09/2019 - 01:00ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Σάβ, 21/09/2019 - 01:50ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Σάβ, 21/09/2019 - 02:25ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Σάβ, 21/09/2019 - 04:00ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Σάβ, 21/09/2019 - 06:00KITCHEN LAB
Σάβ, 21/09/2019 - 06:4560' ΕΛΛΑΔΑ
Σάβ, 21/09/2019 - 08:10ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ