Κύπρος

"Μπαλάκι" μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα οι νεφροπαθείς της επαρχίας Πάφου

Έκπληξη και προβληματισμό εκφράζει η Νεφρολογική Εταιρεία Κύπρου σχετικά με τη συμφωνία Υπουργείου Υγείας και Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου για αγορά υπηρεσιών αιμοκάθαρσης στην επαρχία Πάφου. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση "το Υπ. Υγείας προχώρησε βεβιασμένα και αγνοώντας προειδοποιήσεις για συγκεκριμένες ανησυχίες της Ν.Ε.Κ., σε σύναψη συμφωνίας με αμφισβητούμενους όρους, με ιδιωτικό νοσηλευτήριο για αγορά υπηρεσιών αιμοκάθαρσης στην επαρχία Πάφου."

Τονίζει επίσης ότι "η διαχρονική απουσία μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμης πολιτικής, σχεδιασμού και οργανωμένου πλάνου δράσης για το χώρο της αιμοκάθαρσης, οδηγούσε διαχρονικά σε «πυροσβεστικές λύσεις», όπως αυτή που τώρα επιχειρείται, που απάλυναν ίσως βραχυπρόθεσμα το πρόβλημα αλλά κυρίως τις αντιδράσεις, για να τα οξύνουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα."

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Φρένο στην ταλαιπωρία των νεφροπαθών στην Πάφο βάζει το Υπ. Υγείας (ΒΙΝΤΕΟ)

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

Με έκπληξη και προβληματισμό παρακολουθήσαμε την ανακοίνωση του Υπ. Υγείας σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας με ιδιωτικό νοσηλευτήριο για παροχή υπηρεσιών αιμοκάθαρσης στην επαρχία Πάφου.

Έκπληξη και προβληματισμό μας προκαλεί το γεγονός ότι ενώ τα προβλήματα στο χώρο της αιμοκάθαρσης χρονίζουν (υπερπληθυσμός ασθενών, έλλειψη χώρων σε αρκετές μονάδες αιμοκάθαρσης και μη τήρηση προδιαγραφών, υποστελέχωση) και ενώ αυτά αφορούν όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια σε όλες τις πόλεις και όχι μόνο την επαρχία Πάφου, κι αυτά είναι εις γνώση της διεύθυνσης του Υπ. Υγείας, μόλις τώρα το Υπ. Υγείας αφουγκράστηκε το πρόβλημα των ασθενών, ουσιαστικά μετά που οι ασθενείς της επαρχίας Πάφου έφτασαν στην ανάγκη να εκτεθούν στα ΜΜΕ, ενώ δεν θα έπρεπε, για να δημοσιοποιήσουν το πρόβλημα τους.

Έκπληξη και προβληματισμό μας προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ η Νεφρολογική Εταιρεία Κύπρου (Ν.Ε.Κ.) ζήτησε κι εξασφάλισε συνάντηση στις 02 Σεπτέμβρη στο Υπουργείο Υγείας, με σκοπό τη συνολική και σφαιρική συζήτηση του προβλήματος για όλες τις πόλεις και πιθανές λύσεις, το Υπ. Υγείας προχώρησε βεβιασμένα και αγνοώντας προειδοποιήσεις για συγκεκριμένες ανησυχίες της Ν.Ε.Κ., σε σύναψη συμφωνίας με αμφισβητούμενους όρους, με ιδιωτικό νοσηλευτήριο για αγορά υπηρεσιών αιμοκάθαρσης στην επαρχία Πάφου.

Η συμφωνία δεν παρέχει άμεση λύση όπως αφήνεται να εννοηθεί στο πρόβλημα των ασθενών της επαρχίας Πάφου, αφού το συγκεκριμένο ιδιωτικό νοσηλευτήριο δεν διαθέτει τη αναγκαία υποδομή (ανθρώπινη και υλικοτεχνική) για την άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών. Αυτό θα μπορέσει να γίνει εφικτό ίσως μόνο μετά κάποιους μήνες. Έκπληξη και προβληματισμό μας προκαλούν για τη συγκεκριμένη συμφωνία, οι όροι με τους οποίους θα παρέχεται η υπηρεσία αιμοκάθαρσης στους νεφροπαθείς ασθενείς στην επαρχία Πάφου, αφού η ιδιωτική μονάδα αιμοκάθαρσης που προτίθεται να παρέχει τη συγκεκριμένη θεραπεία, αποποιείται με τη συναίνεση του Υπ. Υγείας, της ευθύνης παρακολούθησης των ασθενών, κάτι πρωτάκουστο στη διεθνή πρακτική, ενώ μπορεί να θέτει και σε κίνδυνο τους ίδιους τους ασθενείς, αφού τους μετατρέπει σε μπαλάκι μεταξύ ιδιωτικού κέντρου και δημόσιου νοσηλευτηρίου, μεταξύ ιδιώτη και δημόσιου ιατρού. Η ανάγκη μείωσης της ταλαιπωρίας των ασθενών, δεν πρέπει να μειώνει το επίπεδο ασφάλειας και θεραπείας των ασθενών.

Η Ν.Ε.Κ. προτίθεται να ζητήσει κι επίσημα από τη διεύθυνση του Υπ.Υγείας, τη γνωστοποίηση των όρων παροχής της υπηρεσίας από το συγκεκριμένο ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Ως εκ τούτου, διερωτάται κανείς προς τί η βιασύνη αυτή του Υπ.Υγείας για άμεση σύναψη συμφωνίας με το συγκεκριμένο ιδιωτικό νοσηλευτήριο, ιδιαίτερα ενώ ήταν εις γνώση του συγκεκριμένες ανησυχίες της Ν.Ε.Κ. και ενώ επίκειται και η συνάντηση στις 02 Σεπτέμβρη.

Η διαχρονική απουσία μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμης πολιτικής, σχεδιασμού και οργανωμένου πλάνου δράσης για το χώρο της αιμοκάθαρσης, οδηγούσε διαχρονικά σε «πυροσβεστικές λύσεις», όπως αυτή που τώρα επιχειρείται, που απάλυναν ίσως βραχυπρόθεσμα το πρόβλημα αλλά κυρίως τις αντιδράσεις, για να τα οξύνουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Η Ν.Ε.Κ εκ καθήκοντος και θεσμικά έχει υποχρέωση και αυτό έπραξε, πρώτιστα να διασφαλίσει τη ποιότητα και την ασφάλεια της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον νεφροπαθή ασθενή για το καλό νοούμενο συμφέρον της υγείας του ασθενή, σύμφωνα πάντα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές, αλλά και κατά δεύτερο υποχρεούται μέσα από τη εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία της, να συμβουλεύει και να προφυλάσσει τους επίσημους θεσμούς από προσεγγίσεις και αποφάσεις οι οποίες πιθανώς να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο άμεσο κι απώτερο μέλλον στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά κυρίως στον ασθενή και αυτό έπραξε.

Την ίδια στιγμή, εκ καθήκοντος και θεσμικά, είναι υποχρέωση και του Υπ.Υγείας να συμβουλεύεται και να συνομιλεί με οργανωμένους επιστημονικούς θεσμούς, γιατί τα καλύτερα αποτελέσματα προκύπτουν μέσα από τη εμπειρογνωμοσύνη κι επιστημονικότητα αυτών των θεσμών και όχι να χρησιμοποιεί μεμονωμένους συμβούλους, οι οποίοι μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν και ελεγχόμενους υφιστάμενους του, αγνοώντας τους επίσημους επιστημονικούς θεσμούς.

Παρόλα αυτά η Ν.Ε.Κ. χαιρετίζει το γεγονός ότι η διεύθυνση του Υπ. Υγείας επιτέλους αποφάσισε να δει τα προβλήματα στο χώρο της αιμοκάθαρσης με τη πρόθεση να δώσει λύσεις και για το γεγονός ότι μέσα στη προσπάθεια αυτή και στο σχεδιασμό, εντάσσει τις δυνατότητες που παρέχονται και από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ως λύση αποσυμφόρησης των κρατικών μονάδων αιμοκάθαρσης και μείωσης της ταλαιπωρίας των ασθενών.

Η Ν.Ε.Κ. χαιρετίζει επίσης την αποδοχή εκ μέρους του έντιμου Υπουργού Υγείας, της πρότασης για συνάντηση στις 02 Σεπτέμβρη στο Υπουργείο Υγείας, με σκοπό τη συνολική και σφαιρική συζήτηση του προβλήματος κι ευελπιστούμε στην προώθηση ενός ολοκληρωμένου πλάνου δράσης, για μία πιο μακροπρόθεσμη επίλυση των προβλημάτων στο χώρο της αιμοκάθαρσης και μείωσης της ταλαιπωρίας των ασθενών.

Μικρογραφία
Μικρογραφία
Επόμενο άρθρο

Προσπάθησε 61 φορές να "σηκώσει" χρήματα από ΑΤΜ με πλαστές κάρτες

Υπό κράτηση για οκτώ ημέρες 47χρονος από τη Λάρνακα για κλοπή 200 ευρώ
11/08/2019 - 12:33

ΣχετικέςΕιδήσεις

Σε συναγερμό οι αρχές για ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού στην Κύπρο

Μεταφέρθηκε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας
21/02/2020 - 22:55

Σε απευθείας δίκη 44χρονος από την Πάφο για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι της 18 Μαρτίου που θα ξεκινήσει η δίκη
21/02/2020 - 17:58

Ανατίναξε με βόμβα το όχημα νεαρής επειδή είχαν ... προσωπικές διαφορές

Χειροπέδες σε νεαρό για την έκρηξη στο όχημα 27χρονης στην Πάφο
21/02/2020 - 15:41

Με εισιτήριο και αυστηρούς κανόνες η είσοδος στο Εθνικό Πάρκο Ακάμα

Ο Υπουργός Γεωργίας περιγράφει πως η χερσόνησος θα μετατραπεί σε προστατευόμενο πάρκο
20/02/2020 - 16:35

Δια στόματος δημάρχου Πέγειας: H Shakira...έρχεται στην Κύπρο (ΒΙΝΤΕΟ)

Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να ξέρεις για το μεγάλο event - Πότε έρχεται η Λατίνα σταρ;
20/02/2020 - 16:25

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Στο "μικροσκόπιο" το ΓεΣΥ για διόρθωση αδυναμιών και ελαχιστοποίηση προβλημάτων

Τι λέει ο Υπουργός Υγείας για τον ρόλο των προσωπικών γιατρών και την δεύτερη φάση

Αλλοδαπός το πρόσωπο που έδωσε τα όπλα στον 38χρονο επίδοξο εκτελεστή (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο οργανωτής ή ο ηθικός αυτουργός του στυγερού εγκλήματος ο Δημήτρης Μαμαλικόπουλος;

Μπήκαμε σε εργαστήριο εξωσωματικής και είδαμε πως παγώνουν ωάρια (ΒΙΝΤΕΟ)

Εμβρυολόγος μας εξηγεί τη διαδικασία αλλά και τους λόγους που υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον
Ελλάδα

Γλυφάδα: Ανθρωποκυνηγητό για τον ασυνείδητο οδηγό που σκότωσε 25χρονο

Η δραματική έκκληση του πατέρα για εντοπισμό του ανθρώπου που εγκατέλειψε τον γιο του

Δένδιας: «Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε έναν ανέντιμο συμβιβασμό»

Άμεση ήταν η απάντηση του ΥΠΕΞ Ελλάδος στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου
Διεθνή

Δύο νεκροί μέσα σε διάστημα λίγων ωρών στην Ευρώπη από τον θανατηφόρο κορωνοϊό

ΠΟΥ: Κρούσματα από ανθρώπους που δεν έχουν ταξιδέψει στην Κίνα ή ήρθαν σε επαφή με ασθενή

ΒΙΝΤΕΟ: H στιγμή που Συριακές δυνάμεις εξουδετερώνουν εξτρεμιστές στο Ιντλίμπ

Εικόνες από drone που δείχνουν καταστροφές τανκς και φορτηγών μεταφοράς προσωπικού

Ο Αντριάνο Τρεβιζάν είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που "έσβησε" από τον κορωνοϊό

Εντείνεται η ανησυχία από τον ΠΟΥ για τη δυσκολία να περιοριστεί η διάδοση της επιδημίας

tv news

«24 Ώρες» Στη Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη…στην έρημο των θαυμάτων!

Τα απόκρυφα της Μονής που αποτελεί μία όαση μέσα στην έρημο, αυτό το Σάββατο στον Alpha
Alpha TV Κύπρου

Mία εκρηκτική ιστορία έρωτα και πάθους που έχασε τον έλεγχο και βάφτηκε με αίμα!

Ένα βίαιο έγκλημα ''ζωντανεύει'' αυτή την Κυριακή στο νέο επεισόδιο του «ΚΑΡΜΑ»
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Σάβ, 22/02/2020 - 13:00ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΝΕΛΗ
Σάβ, 22/02/2020 - 14:25ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Σάβ, 22/02/2020 - 15:00Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Σάβ, 22/02/2020 - 16:15ΚΡΑΤΑΣ ΜΥΣΤΙΚΟ;
Σάβ, 22/02/2020 - 17:00ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ
Σάβ, 22/02/2020 - 17:50ALPHA NEWS
Σάβ, 22/02/2020 - 18:00ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Σάβ, 22/02/2020 - 20:20ALPHA NEWS
Σάβ, 22/02/2020 - 21:1524 ΩΡΕΣ
Σάβ, 22/02/2020 - 22:20ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΙΑ ΦΙΛΗΜΑ
Κυρ, 23/02/2020 - 00:15ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Κυρ, 23/02/2020 - 01:45WORLD PARTY
Κυρ, 23/02/2020 - 02:45DIVIDED
Κυρ, 23/02/2020 - 06:00ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ
Κυρ, 23/02/2020 - 07:0024 ΩΡΕΣ
Κυρ, 23/02/2020 - 08:00ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Κυρ, 23/02/2020 - 09:30ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΚΑ