Πρόστιμο σε εργοδότη για παραβάσεις που προκάλεσαν το θάνατο εργοδοτούμενου

Πέμπτη, 23/2/2023 - 10:09
Μικρογραφία

Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη εργοδότη που παρέβηκε τις διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης, το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου καταδίκασε εργοδότη που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, σε εργασίες βαφής, σε συνολικό πρόστιμο €2500 και ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό εργοδοτούμενού του και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά του πρόσωπα καθώς και άλλα πρόσωπα:

(α)  Παράλειψη παροχής και εφαρμογής ασφαλούς μεθόδου εργασίας, για τις εργασίες βαφής στον 1ο όροφο οικοδομής, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός του, που βρισκόταν στο μπαλκόνι (βεράντα) του 1ου ορόφου, να πέσει από ύψος 3.30 μέτρων περίπου και να τραυματιστεί θανάσιμα.

(β)  Παράλειψη καθορισμού των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που έπρεπε να ληφθούν, με βάση τη γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και ειδικά τη διεξαγωγή εργασιών σε ύψος για το βάψιμο διώροφης οικίας.

(γ)  Παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων στα άκρα δαπέδου μπαλκονιού (βεράντας) 1ου ορόφου οικοδομής με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0,15 μέτρων, ένα χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου εμποδίου και χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα ή χρησιμοποίησης άλλων ισοδύναμων μέσων για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος.