Πρόστιμο σε εργοδότη για παραβάσεις που προκάλεσαν το θάνατο εργοδοτούμενου