Κύπρος

Θετική ή αρνητική η εικόνα των Κυπρίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Το 47% των ερωτηθέντων στην Κύπρο έχει θετική εικόνα για την ΕΕ με εντυπωσιακή αύξηση 11%, καταδεικνύουν τα αποτελέσματα του εαρινού τακτικού Ευρωβαρόμετρου 2019. Γενικά οι Ευρωπαίοι είναι αισιόδοξοι για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως αναφέρεται, πρόκειται για τα καλύτερα αποτελέσματα σε 5 χρόνια.

Ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρει ότι η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα,  δείχνει μια αισθητή αύξηση της θετικής αντίληψης των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς, από την οικονομία έως την κατάσταση της δημοκρατίας. Πρόκειται για τα καλύτερα αποτελέσματα από την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ιουνίου 2014, η οποία διεξήχθη πριν από την ανάληψη καθηκόντων της Επιτροπής Γιούνκερ.

Αυτή η τελευταία έρευνα του τακτικού Ευρωβαρόμετρου πραγματοποιήθηκε μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ της 7ης Ιουνίου και της 1ης Ιουλίου 2019 στις 28 χώρες της ΕΕ και στις πέντε υποψήφιες χώρες. Μεταξύ των κύριων ευρημάτων συγκαταλέγονται η πρωτοφανής στήριξη υπέρ του ευρώ και το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή είναι το δεύτερο θέμα που προκαλεί ανησυχία σε επίπεδο ΕΕ μετά τη μετανάστευση.
 
1. Η εμπιστοσύνη και η αισιοδοξία για το μέλλον βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014

Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 και παραμένει υψηλότερη από την εμπιστοσύνη στις εθνικές κυβερνήσεις ή στα εθνικά κοινοβούλια. Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ έχει αυξηθεί σε 20 κράτη μέλη, με τα υψηλότερα ποσοστά στη Λιθουανία (72 %), τη Δανία (68 %) και την Εσθονία (60 %). Επιπλέον, πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες «τείνουν να εμπιστεύονται» την ΕΕ στο Λουξεμβούργο (59 %), τη Φινλανδία (58 %), την Πορτογαλία (57 %), τη Μάλτα και τη Σουηδία (56 % και στις δύο χώρες), τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία (55 % και στις δύο χώρες), την Ιρλανδία, την Πολωνία, τις Κάτω Χώρες και την Κύπρο (και στις τέσσερις 54 %), τη Ρουμανία και την Αυστρία (52 % και στις δύο χώρες) και τη Λετονία και το Βέλγιο (51 % και στις δύο χώρες).

Από την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το φθινόπωρο του 2018, η αναλογία των ερωτηθέντων που έχουν θετική εικόνα για την ΕΕ (45 %) αυξήθηκε σε 23 κράτη μέλη της ΕΕ, με πιο εντυπωσιακό τρόπο στην Κύπρο (47 %, +11), την Ουγγαρία (52 %, +9), την Ελλάδα (33 %, +8), τη Ρουμανία (60 %, +8) και την Πορτογαλία (60 %, +7). Από το φθινόπωρο του 2018 καταγράφηκε αύξηση δύο ποσοστιαίων μονάδων (+10 από την άνοιξη του 2014), η οποία έφτασε το υψηλότερο επίπεδό της τα τελευταία 10 χρόνια. Το 37 % (+1, σε σύγκριση με το φθινόπωρο του 2018) των ερωτηθέντων έχουν ουδέτερη εικόνα για την ΕΕ, ενώ λιγότερο από το ένα πέμπτο έχει αρνητική εικόνα (17 %, -3) —πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό σε 10 χρόνια.

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων αισιοδοξεί για το μέλλον της ΕΕ (61 %, +3 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ μόνο το 34 % (-3) είναι απαισιόδοξοι. Η αισιοδοξία είναι μεγαλύτερη στην Ιρλανδία (85 %), τη Δανία (79 %), τη Λιθουανία (76 %) και την Πολωνία (74 %). Στο άλλο άκρο, η αισιοδοξία είναι λιγότερο έντονη στο Ηνωμένο Βασίλειο (47 % έναντι 46 %) και στη Γαλλία (50 % έναντι 45 %).

Το 55 % των Ευρωπαίων δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ· πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το φθινόπωρο του 2004 (+ 5 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2018· +11 από την άνοιξη του 2014), ενώ ο αριθμός όσων δήλωσαν «μη ικανοποιημένος» μειώθηκε κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες, και είναι 36 %.

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι «η φωνή τους μετράει στην ΕΕ». Ο μέσος όρος της ΕΕ των 28 φθάνει το 56 % (+ 7 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2018· + 11 από την άνοιξη του 2018· +14 από την άνοιξη του 2014)· το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στη Σουηδία (86 %), τη Δανία (81 %) και τις Κάτω Χώρες (76 %).
 
2. Η στήριξη προς το ευρώ είναι υψηλότερη από ποτέ 

Η στήριξη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και για το ευρώ φθάνει σε νέο ρεκόρ, με πάνω από τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (76 %, +1 ποσοστιαία μονάδα· +9 από την άνοιξη του 2014) στην ευρωζώνη να είναι υπέρ του ενιαίου νομίσματος της ΕΕ. Στην ΕΕ συνολικά, η στήριξη για το ευρώ είναι σταθερή στο 62 %.

Υπερισχύουν οι θετικές γνώμες για την κατάσταση των εθνικών οικονομιών (με το 49 % να κρίνει ότι η κατάσταση είναι καλή και το 47 % ότι είναι κακή). Η πλειονότητα των ερωτηθέντων σε 17 κράτη μέλη (16 το φθινόπωρο του 2018) δηλώνουν ότι η εθνική οικονομική κατάσταση είναι καλή. Το Λουξεμβούργο (94 %), η Δανία (91 %) και οι Κάτω Χώρες (90 %) είναι οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά. Τα χαμηλότερα ποσοστά θετικών γνωμών παρατηρούνται στην Ελλάδα (7 %), την Κροατία και τη Βουλγαρία (20 % και στις δύο χώρες), την Ιταλία (22 %), την Ισπανία (26 %) και τη Γαλλία (29 %).
 
3.Η ιθαγένεια της ΕΕ και η ελεύθερη κυκλοφορία θεωρούνται κύρια επιτεύγματα της ΕΕ

Και στα 28 κράτη μέλη, πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες θεωρούν ότι είναι πολίτες της ΕΕ. Στην ΕΕ συνολικά, το 73 % των ανθρώπων σκέφτονται με τον τρόπο αυτό (+2 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2018), και σε εθνικό επίπεδο τα ποσοστά κυμαίνονται από 93 % στο Λουξεμβούργο, 88 % στη Γερμανία, 87 % στην Ισπανία έως 57 % στην Ελλάδα και στην Ιταλία και 52 % στη Βουλγαρία.

Μια μεγάλη πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ υποστηρίζει «την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ που μπορούν να ζουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα οπουδήποτε στην ΕΕ» (81 %, -2 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2018), και σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ περισσότερα από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων συμμερίζονται αυτήν την άποψη, από τη Λιθουανία (94 %) έως την Ιταλία και το Ηνωμένο (68 % και στις δύο χώρες).
 
4. Βασικές πηγές ανησυχίας σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο: η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον προκαλούν όλο και μεγαλύτερη ανησυχία

Η μετανάστευση παραμένει η κύρια πηγή ανησυχίας σε επίπεδο ΕΕ —δηλώθηκε ως τέτοια από το 34 % των ερωτηθέντων, παρά τη σημαντική μείωση που παρουσίασε (-6 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2018). Η κλιματική αλλαγή, η οποία κατέλαβε την πέμπτη θέση το φθινόπωρο του 2018, είναι πλέον η δεύτερη πιο σημαντική πηγή ανησυχίας μετά από μια σημαντική αύξηση (+6 από το φθινόπωρο του 2018). Τρεις είναι οι ανησυχίες που συγκεντρώνουν το ίδιο ποσοστό μεταξύ των ερωτηθέντων: η οικονομική κατάσταση (18 %, αμετάβλητη), η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών (18 %, -1) και η τρομοκρατία (18 %, -2), κατόπιν ακολουθούν το περιβάλλον – αφορά κυρίως το 13 % των ερωτηθέντων, όπου σημειώθηκε αύξηση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων.

Η ανεργία, η οποία βρίσκεται πλέον στην έβδομη θέση σε επίπεδο ΕΕ (12 %), παραμένει η κύρια ανησυχία σε εθνικό επίπεδο (21%, -2 ποσοστιαίες μονάδες), μαζί με τις αυξανόμενες τιμές / τον πληθωρισμό / το κόστος ζωής (21 %, αμετάβλητο) και την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση (21 %, +1). Τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια ακολουθούν με μικρή διαφορά, ύστερα από σημαντική άνοδο (20 %, +6). Η μετανάστευση, που αναφέρθηκε από το 17% των ερωτηθέντων (-4 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2018, και -19 από το φθινόπωρο του 2015), δεν είναι πλέον στις τρεις κύριες ανησυχίες σε εθνικό επίπεδο για πρώτη φορά από την άνοιξη του 2014. Η οικονομική κατάσταση βρίσκεται στην έκτη θέση (16 %, +1).
 
Το «Τακτικό Ευρωβαρόμετρο – Άνοιξη 2019» (EB 91) πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων από τις 7 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 2019 στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες. Πραγματοποιήθηκαν 27 464 συνεντεύξεις στα κράτη μέλη της ΕΕ-28 από τις 7 έως τις 25 Ιουνίου 2019.

Επόμενο άρθρο

Σαραντάρια θα "κτυπήσει" και πάλι ο υδράργυρος από την Τετάρτη και μετά 

Η πρόγνωση λειτουργού της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις επόμενες ημέρες
05/08/2019 - 14:23

ΣχετικέςΕιδήσεις

Τραμπ προς Ευρωπαίους: Θα αφήσω ελεύθερους τους τζιχαντιστές στα σύνορά σας

"Ζητάμε από τις χώρες από τις οποίες ήλθαν να παραλάβουν αυτούς τους αιχμαλώτους πολέμου"
20/09/2019 - 22:19

Στις Βρυξέλλες οι συνομιλίες για το Brexit

Αποτίμηση της προόδου και η εύρεση μιας νέας συμφωνίας
20/09/2019 - 15:57

Ναι σε νέα παράταση του Brexit, αν το ζητήσουν, είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Δεν μας έδωσαν βιώσιμες εναλλακτικές είπε ο Γιούνκερ
18/09/2019 - 15:14

Μπάρκλεϊ: Η Βρετανία εκτιμά τη θέση του Προέδρου Αναστασιάδη για το Brexit

H Βρετανία θα αποχωρήσει την 31η Οκτωβρίου; «Ναι, θα αποχωρήσουμε»
18/09/2019 - 13:29

Brexit: Στο Ανώτατο Δικαστήριο ο σκοπός της αναστολής του κοινοβουλίου

"Κίνητρο του πρωθυπουργού ήταν να φιμώσει το κοινοβούλιο διότι το θεωρεί εμπόδιο"
17/09/2019 - 18:08

Συνάντηση Αναστασιάδη-Υπουργού Βrexit αύριο στη Λευκωσία

Έρχεται για να στείλει το μήνυμα ότι φεύγουν με ή χωρίς συμφωνία
17/09/2019 - 13:29

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Της επιτέθηκε άσεμνα, της έκλεψε το κινητό της τηλέφωνο και τράπηκε σε φυγή

Υπό κράτηση 43χρονος αλλοδαπός με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου

Εξαφάνιση 9χρονου μαθητή από γήπεδο ποδοσφαίρου κινητοποίησε τις Αρχές

Πήγε να τον παραλάβει η μητέρα του μετά την προπόνηση και διαπίστωσε ότι δεν ήταν εκεί

"Tσάκωσαν" 56 ανήλικους να διασκεδάζουν σε club της Λευκωσίας

Καταγγελίες εναντίον 50χρονου για κάπνισμα, πώληση αλκοόλ και παράνομη εργοδότηση
Ελλάδα

Ραγίζει καρδιές η επανένωση ηλικιωμένου με το κατοικίδιο σκυλάκι του (ΒΙΝΤΕΟ)

Τον έχασε για είκοσι ημέρες και τον υποδέχτηκε με δάκρυα και επιφωνήματα χαράς

Στο φως σπουδαία ευρήματα σε αρχαίους τάφους στη Φλώρινα (ΦΩΤΟ)

Χρυσά προσωπεία, χρυσά δακτυλίδια και χάλκινα κράνη σε 209 τάφους

Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών

Δεν χρειάζεται η κατάθεση δικαιολογητικών ή η φυσική παρουσία των επιτυχόντων
Διεθνή

Κινδυνεύει με "λουκέτο" η αρχαιότερη εταιρεία διοργάνωσης ταξιδίων στον κόσμο

Η Thomas Cook δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ιδιωτικά κεφάλαια για να αποτρέψει κατάρρευση

Για τον Περσικό Κόλπο αναχωρούν δυνάμεις των ΗΠΑ μετά το χτύπημα στην Aramco

Aμυντικού χαρακτήρα η αποστολή με επίκεντρο την αεροπορία , λέει ο αμερικανός ΥΠΕΞ

Τραμπ προς Ευρωπαίους: Θα αφήσω ελεύθερους τους τζιχαντιστές στα σύνορά σας

"Ζητάμε από τις χώρες από τις οποίες ήλθαν να παραλάβουν αυτούς τους αιχμαλώτους πολέμου"

tv news

Στα άδυτα της άνοιας και του Αλτσχάιμερ σε ένα επεισόδιο που θα συγκλονίσει...

Οι «24 ΩΡΕΣ» στον Σύνδεσμο στήριξης ατόμων με άνοια "Ιθάκη", αυτό το Σάββατο στον Alpha
Alpha TV Κύπρου

«Η Φαμίλια» Β’ Κύκλος με...μαφία, νονά και κουφέτα γάμου, έρχεται στον Alpha!

Το αψυχολόγητο ζεύγος «Χατζηβασιλείου» παντρεύεται ξανά...Πρεμιέρα Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Σάβ, 21/09/2019 - 16:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Σάβ, 21/09/2019 - 17:50ALPHA NEWS
Σάβ, 21/09/2019 - 18:00ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Σάβ, 21/09/2019 - 19:40ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Σάβ, 21/09/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Σάβ, 21/09/2019 - 21:1524 ΩΡΕΣ
Σάβ, 21/09/2019 - 22:15Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
Κυρ, 22/09/2019 - 00:00ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Κυρ, 22/09/2019 - 01:30WORLD PARTY
Κυρ, 22/09/2019 - 02:3010Η ΕΝΤΟΛΗ
Κυρ, 22/09/2019 - 06:00KITCHEN LAB
Κυρ, 22/09/2019 - 06:4560' ΕΛΛΑΔΑ
Κυρ, 22/09/2019 - 08:10ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ
Κυρ, 22/09/2019 - 09:15ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Κυρ, 22/09/2019 - 13:0024 ΩΡΕΣ
Κυρ, 22/09/2019 - 13:45ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Κυρ, 22/09/2019 - 15:15Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ