Τοξικές ουσίες σε παιχνίδια στην Κύπρο

Τετάρτη, 8/2/2023 - 18:02
Π

Σε 29 παιγνίδια που διατείθενται στην κυπριακή αγορά ανιχνεύτηκαν φθαλικοί εστέρες σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από αυτές που καθορίζονται στη νομοθεσία. Ως εκ τούτου το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία άμεσης απόσυρσης και καταστροφής των μη συμμορφούμενων προϊόντων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, στο πλαίσιο της εφαρμογής της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας, διεξήχθη εκστρατεία ελέγχου παιχνιδιών και ειδών παιδικής φροντίδας που διατίθενται στην κυπριακή αγορά. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας λήφθηκαν 29 δείγματα παιχνιδιών για έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε φθαλικούς εστέρες.

Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς, τα παιχνίδια και τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας που περιέχουν συγκεκριμένους φθαλικούς εστέρες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό, δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων που διενεργήθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους, σε 12 από τα 29 δείγματα ανιχνεύθηκαν φθαλικοί εστέρες σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από αυτές που καθορίζονται στη νομοθεσία. Τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια φαίνονται σε σχετικό Πίνακα εδώ.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξηγεί ότι οι φθαλικοί εστέρες είναι ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH (σημεία 51 και 52).

Πηγή
ΚΥΠΕ