Αναβολή στη δίκη του Επιτρόπου Γιαννάκη... λόγω στενότητας χρόνου