ΒΙΝΤΕΟ: Αυτοί θα λάβουν την εφάπαξ οικονομική στήριξη λόγω του τρίτου lockdοwn

Τα νέα μέτρα στήριξης εργοδοτών και εργαζομένων, ενόψει του τρίτου καθολικού lockdown που ισχύει για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, παρουσίασαν οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης ανέφερε ότι τα ποσά θα καταβληθούν εφάπαξ στους δικαιούχους, αφού από τα νέα μέτρα επηρεάζονται περίπου 15,000 επιχειρήσεις. 

  • Αυτοτελώς εργαζόμενοι 900 ευρώ
  • Εργοδότες με ένα εργοδοτούμενο 1,700 ευρώ 
  • Εργοδότες με δύο εργοδοτούμενους 2,500 ευρώ 
  • Εργοδότες με τρείς με πέντε εργοδοτούμενους 4,000 ευρώ 
  • Εργοδότες με έξι με εννιά εργοδοτούμενους 6,000 ευρώ
  • Εργοδότες με δέκα με είκοσι εργοδοτούμενους 8.500 ευρώ
  • Εργοδότες με εικοσι έναν με πενήντα εργοδοτούμενους 10,000 ευρώ
  • Εργοδότες με άνω των πενήντα εργοδοτούμενων 15,000 ευρώ

Το συνολικό κόστος των σχεδίων στήριξης για την περίοδο του τρίτου lockdown ανέρχεται στα εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια ευρώ και στοχεύουν στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων, ενοικίων και μισθών.

Για πρώτη φορά φωτογράφοι και οδηγοί ταξί

Η νέα επιπρόσθετη Εφάπαξ χορηγία θα καταβληθεί στις επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους που θα συμμετέχουν στα Ειδικά Σχέδια Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης, Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης ή και Επιχειρήσεων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το μήνα Απρίλιο 2021 και που ανήκουν στις ακόλουθες οικονομικές δραστηριότητες:

(1) της επισιτιστικής βιομηχανίας (εστιατόρια, καφέ, μπαρ, μπυραρίες και παρόμοιες επιχειρήσεις),

(2) σχολές χορού και γυμναστήρια

(3) οργανωτές συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

(4) τέχνες του θεάματος περιλαμβανομένων των υποστηρικτικών τους δραστηριοτήτων

(5) πάρκα αναψυχής και άλλα θεματικά πάρκα και παιδότοποι

(6) άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (π.χ. καζίνο)

(7) Θέατρα και κινηματογράφοι

(8) Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους

(9) Κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και κέντρα δερματοστιξίας

(10) Φροντιστήρια

(11) Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

(12) Φωτογράφοι

(13) Οδηγοί ταξί

Η Ζέτα Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι δικαιούχοι για τη νέα Εφάπαξ στήριξη θα είναι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που ασκούν μία από τις πιο πάνω οικονομικές δραστηριότητες  και οι οποίες θα υποβάλουν αίτηση και θα εγκριθούν για τα Ειδικά Σχέδια ως ακολούθως:

(1) Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης, είτε για την περίοδο 1/04/2021 – 30/04/2021, είτε για την περίοδο 26/04/2021 – 30/04/2021, είτε για την περίοδο 1/05/2021 – 9/05/2021, είτε για την περίοδο 1/05/2021 – 31/05/2021

(2) Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης είτε για την περίοδο 1/04/2021 – 30/04/2021, είτε για  την περίοδο 1/05/2021 – 31/05/2021

(3) Ειδικό Σχέδιο Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία Επιχειρήσεων είτε για την περίοδο 1/04/2021 – 30/04/2021, είτε για  την περίοδο 1/05/2021 –31/05/2021

(4) Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Προσώπων είτε για την περίοδο 1/04/2021 – 30/04/2021, είτε για την περίοδο 26/04/2021 –30/04/2021, είτε για την περίοδο 1/05/2021 – 9/05/2021, είτε για την περίοδο 1/05/2021 – 31/05/2021.

Η νέα Εφάπαξ στήριξη θα καταβληθεί στους δικαιούχους αμέσως μετά ή  και μαζί με την καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων Απριλίου 2021 και το ύψος της είναι ανάλογο με τον αριθμό των εργοδοτουμένων κάθε επιχείρησης, ως ακολούθως:

λλλλ

Επιπρόσθετα, όλες οι επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2021 στο Σχέδιο των Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι Οποίες Επηρεάζονται Άμεσα από τον Τουρισμό θα λάβουν επίσης την εφάπαξ χορηγία Μαρτίου και Απριλίου.

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση εστίασης με 6 ως 9 εργαζόμενους που ήταν δικαιούχος και τον Μάρτιο 2021 και τον Απρίλιο 2021, επιπρόσθετα από τη χορηγία για κάλυψη των μισθών των εργαζομένων της, θα λάβει αύριο, Τετάρτη 28 Απριλίου, Εφάπαξ χορηγία ύψους 5.000 ευρώ και περί τα μέσα Μαΐου θα λάβει επιπρόσθετη Εφάπαξ χορηγία για λειτουργικά έξοδα ακόμα 5.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για επιχειρήσεις που ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν θα είναι δικαιούχες στα Ειδικά Σχέδια Απριλίου 2021, εφόσον έχουν επηρεαστεί από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την περίοδο 26/04/2021 ως 9/05/2021 και θα είναι δικαιούχες για τα αντίστοιχα Ειδικά Σχέδια Μαΐου 2021, θα λάβουν την ανωτέρω επιπρόσθετη Εφάπαξ στήριξη μαζί με την καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων για την περίοδο Μαΐου 2021.

Παράλληλα με την καταβολή των επιπρόσθετων Εφάπαξ χορηγήσεων, συνεχίζεται και η υλοποίηση και όλων των υπόλοιπων Ειδικών Σχεδίων που αφορούν τη στήριξη των εργαζομένων, περιλαμβανομένου και νέου Ειδικού Σχεδίου για Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών, που αφορά σε εργαζόμενους οι οποίοι πρέπει εξ’ ανάγκης να απουσιάσουν από την εργασία τους λόγω της αναστολής λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών και κέντρων προστασίας και απασχόλησης παιδιών. Από αυτό το Ειδικό Σχέδιο μπορούν να λάβουν στήριξη για τους επηρεαζόμενους εργοδοτούμενούς τους οι εργοδότες που δεν καλύπτονται από οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα Ειδικά Σχέδια.

Ειδικότερα για το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης, παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που μέχρι τις 25/04/2021 βρίσκονταν σε καθεστώς Μερικής Αναστολής Εργασιών και από τις 26/04/2021 βρίσκονται  υπό πλήρη αναστολή εργασιών, να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης για την περίοδο 1-25/04/2021 και ξεχωριστή αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης για την περίοδο 26-30/04/2021. Ανάλογες διευθετήσεις θα γίνουν και για τα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο Μαΐου.

Επόμενο άρθρο

Πότε λήγει η προθεσμία για καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς και ΓεΣΥ

Δεν θα επιβληθούν οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις, λέει το Τμήμα Φορολογίας
28/04/2021 - 11:49

ΣχετικέςΕιδήσεις

Coronapass σε δύο φάσεις: Πρώτα με αποδεικτικό έντυπο και μετά σε application

Θα καταχωρούνται μόνο τα στοιχεία του εμβολιασμού στην ηλεκτρονική μορφή του νέου μέτρου
06/05/2021 - 16:14

Απαντήσεις και διευκρινίσεις Υπουργού Υγείας για τη νέα "κανονικότητα"

Το Coronapass, η πύλη εμβολιασμού και η νέα δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε
06/05/2021 - 14:55

Μήνυμα Αβέρωφ προς την Κυβέρνηση για την πύλη εμβολιασμού: Δεν είναι ανεκτό

«Φαινόμενα όπως οι εικόνες στη Λεμεσό και τα προβλήματα στην πύλη, δεν είναι ανεκτά»
06/05/2021 - 14:02

Aναβάλλονται συνεδριάσεις της Ερευνητικής για το Cypra λόγω επαφής με κρούσμα

Θα επαναπρογραμματιστούν οι εργασίες της Επιτροπής, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν
06/05/2021 - 13:30

Ναι στο Coronapass απαντούν οι φορείς του κυπριακού τουρισμού (ΒΙΝΤΕΟ)

Το στοίχημα για να γίνουμε ελκυστικοί, η μείωση του αριθμού των κρουσμάτων
06/05/2021 - 13:13

Παλεύει να κρατηθεί στη ζωή γυναίκα που νόσησε με Covid και έμεινε χωρίς οξυγόνο

Απίστευτες εικόνες από την Ινδία, το σύστημα υγείας της οποίας έχει καταρρεύσει
06/05/2021 - 12:35

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Ανεβαίνει κι άλλο ο υδράργυρος, παραμένει στο "μενού" του καιρού η σκόνη

Τι προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες ημέρες

Coronapass σε δύο φάσεις: Πρώτα με αποδεικτικό έντυπο και μετά σε application

Θα καταχωρούνται μόνο τα στοιχεία του εμβολιασμού στην ηλεκτρονική μορφή του νέου μέτρου

Παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα πολιτών από το coronapass;

Αναμένει λεπτομέρειες από τα αρμόδια Υπουργεία η Επίτροπος Λοϊζίδου
Ελλάδα

ΦΩΤΟ: Moλότοφ και ρίψεις μπογιάς σε κτίριο τράπεζας στο κέντρο της Αθήνας

Επεισόδια και συγκρούσεις στις κινητοποιήσεις των εργατικών συνδικάτων για την 1η Μαϊου

Σε δείπνο ιφτάρ παρακάθισε ο Βαρθολομαίος με τον Ερντογάν στην Άγκυρα

Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εξέφρασε τις ευχές του για το Ραμαζάνι

Μειώνονται σταδιακά τα κρούσματα στην Ελλάδα και ο αριθμός των διασωληνωμένων

6 θάνατοι, 765 διασωληνωμένοι και 2.093 κρούσματα καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο
Διεθνή

Παλεύει να κρατηθεί στη ζωή γυναίκα που νόσησε με Covid και έμεινε χωρίς οξυγόνο

Απίστευτες εικόνες από την Ινδία, το σύστημα υγείας της οποίας έχει καταρρεύσει

Ο Μπάιντεν στηρίζει κατάργηση της πατέντας των εμβολίων για τον κορωνοϊό

Για μνημειώδη απόφαση κάνει λόγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Η ΕΕ είναι «έτοιμη να συζητήσει» άρση της πατέντας για τα εμβόλια κατά της Covid

Όσα δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας

tv news

Η Κατερίνα πάνω στον θυμό της κατηγορεί τον Μιλτιάδη ότι αυτός σκότωσε τον Φοίβο

«8 Λέξεις» Δείτε αυτή την εβδομάδα στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια του 2ου κύκλου
Alpha TV Κύπρου

Ο Στέφανος μαζεύει όλη την οικογένεια στο βραδινό τραπέζι για ένα σημαντικό λόγο

Δείτε εδώ όλες οι εξελίξεις της δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου «Αγγελική»
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Πέμ, 06/05/2021 - 17:30DEAL
Πέμ, 06/05/2021 - 18:00ALPHA NEWS
Πέμ, 06/05/2021 - 18:10DEAL
Πέμ, 06/05/2021 - 18:20ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πέμ, 06/05/2021 - 19:10THE CHASE
Πέμ, 06/05/2021 - 20:20ALPHA NEWS
Πέμ, 06/05/2021 - 22:208 ΛΕΞΕΙΣ
Πέμ, 06/05/2021 - 23:00LINE OF DUTY (TV SERIES)
Παρ, 07/05/2021 - 00:00ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Παρ, 07/05/2021 - 00:45THE CHASE
Παρ, 07/05/2021 - 01:30ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Παρ, 07/05/2021 - 02:158 ΛΕΞΕΙΣ
Παρ, 07/05/2021 - 03:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Παρ, 07/05/2021 - 05:15POP UP