Παρατείνεται το Σχέδιο Χορηγιών φωτοβολταϊκών σε κατοικίες, όλες οι πληροφορίες

Πέμπτη, 21/12/2023 - 13:23
φωτοβολταϊκά

Αυξάνεται στα €1.250 ανά kW η χορηγία για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β Σχεδίου).

Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την προκήρυξη του νέου Σχεδίου Χορηγιών, ώστε να διασφαλιστούν οι πολίτες που θα υλοποιήσουν τώρα αντίστοιχες επενδύσεις.

Στη βάση του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά την τελευταία του συνεδρία, χθες Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αύξηση του ποσού χορηγίας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αφορά στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β του «Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες 2022-23». Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ και από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος το Αύριο».

Το ύψος της χορηγίας για τις κατοικίες όπου διαμένουν ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται από €1.000 στα €1.250 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού, με μέγιστο ποσό χορηγίας €6.250 (αντί €5.000 που ίσχυε προηγουμένως). Το ποσό χορηγίας έχει υπολογιστεί βάσει ιστορικών στοιχείων, ώστε να προσεγγίζει το 100% της χορηγίας.

Επιπρόσθετα, για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και ίσης αντιμετώπισης όλων των αιτητών το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει την παράταση του υφιστάμενου «Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες» μέχρι την ομαλή αντικατάστασή του από νέο Σχέδιο Χορηγιών, το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του 2024. Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη ληφθεί απόφαση για ετοιμασία αναβαθμισμένου Σχεδίου Χορηγιών, στο οποίο θα περιληφθεί η νέα κατηγορία «Φωτοβολταϊκά για Όλους».

Συγκεκριμένα ηπαράταση της χρονικής διάρκειας παραλαβής αιτήσεων για το υφιστάμενο Σχέδιο έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως:

-     Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 του Σχεδίου Χορηγιών (Θερμομόνωση Οροφής): παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 1 μήνα μετά την έγκριση του νέου Σχεδίου Χορηγιών.

-     Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 του Σχεδίου Χορηγιών (Θερμομόνωση Οροφής σε συνδυασμό με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος): παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 3 μήνες μετά την έγκριση του νέου Σχεδίου Χορηγιών.

-     Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α του Σχεδίου Χορηγιών (Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος – Γενική Κατηγορία): παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 3 μήνες μετά την έγκριση του νέου Σχεδίου Χορηγιών.

-     Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β του Σχεδίου Χορηγιών (Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών): παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι την έγκριση του νέου Σχεδίου Χορηγιών.

Η παράταση κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση όλων των πολιτών που θα προχωρήσουν σε υλοποίηση αντίστοιχης επένδυσης μέχρι την έγκριση του νέου Σχεδίου Χορηγιών καθώς και για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου. Η απόφαση έχει ληφθεί κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη Συντονιστική Αρχή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή
ΓΤΠ