Παρατείνεται το Σχέδιο Χορηγιών φωτοβολταϊκών σε κατοικίες, όλες οι πληροφορίες