Στο 2,44% αυξάνεται το τιμαριθμικό επίδομα για το 2024

Παρασκευή, 5/1/2024 - 20:33
Μικρογραφία

Στο 2,4% αυξάνεται για όλο το 2024 το τιμαριθμικό επίδομα μετά τη δημοσιοποίηση των τελικών στοιχείων για το πληθωρισμό το 2023.

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργου Παντελή, ο αριθμητικός μέσος όρος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά το 2023, εξαιρουμένης της επίπτωσης από την αύξηση των φόρων κατανάλωσης ανήλθε στις 113,38 μονάδες, σε σύγκριση με 107,45 μονάδες του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3,66%.

Σημειώνεται ότι οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων και οι συντάξεις της κρατικής υπηρεσίας αναπροσαρμόζονται με την καταβολή του 66,7% της αύξησης υποκείμενου δείκτη για τον υπολογισμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) του έτους που προηγείται, νοουμένου ότι κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους αναφοράς σημειώνεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι ο ρυθμός κατά την εν λόγω περίοδο ανήλθε σε 2,2%.

Συνεπώς το τιμαριθμικό επίδομα από την 1η Ιανουαρίου 2024 και για περίοδο δώδεκα μηνών αυξάνεται κατά 2,44%, από 344,5% πάνω στους βασικούς μισθούς με κατώτατο όριο επιδόματος τα €13.368.

Όπως αναφέρεται, το πιο πάνω τιμαριθμικό επίδομα θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού των απολαβών των αξιωματούχων, υπαλλήλων και μισθωτών των οποίων δεν έχει ενσωματωθεί οποιοδήποτε μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος.

Εξάλλου, αναφέρεται ότι οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας στους βασικούς μισθούς των οποίων έχει ενσωματωθεί, με βάση τις διατάξεις του Νόμου Αρ. 56 (Ι) του 2018, ποσοστό του τιμαριθμικού επιδόματος 27,99% (από 28,35% που ίσχυε το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018), καθώς και γενικές αυξήσεις μισθών ύψους 6,656%, το τιμαριθμικό επίδομα αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 και για περίοδο δώδεκα μηνών από 8,52% σε 11,17% πάνω στους νέους βασικούς μισθούς, όπως έχουν διαμορφωθεί, με κατώτατο όριο τέτοιου επιδόματος τα €1.721.

Πηγή
ΚΥΠΕ