Στο 2,44% αυξάνεται το τιμαριθμικό επίδομα για το 2024