Υπ. Εργασίας: Σημαντικά οφέλη για αγορά εργασίας από τη συμμετοχή στην ΕΕ

Πέμπτη, 9/5/2024 - 17:06
Μικρογραφία

Τα οφέλη από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου ιδιαίτερα στις πτυχές που αφορούν στην εργασία, προτάσσει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Κατά τις δύο δεκαετίες που έχουν μεσολαβήσει από την 1η Μαΐου του 2004 μέχρι σήμερα, οι Κύπριοι πολίτες έχουν επωφεληθεί σημαντικά από την επίδραση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου στην καθημερινότητα και ιδιαίτερα από τις πτυχές που συνδέονται με την εργασία που βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής για την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών», αναφέρει το Υπουργείο σε σημερινή του ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει καθοριστικά για την προστασία της επάρκειας των μισθών, την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, τη διαφάνεια στην ενημέρωση για τους όρους εργασίας, την ασφάλεια και την υγεία στο επαγγελματικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι ενισχύονται οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι μέσω του Εθνικού Κατώτατου Μισθού που θεσπίστηκε σύμφωνα με την Οδηγία για την Επάρκεια των Μισθών, οι πολίτες κυκλοφορούν ελεύθερα και μπορούν να εργαστούν πανευρωπαϊκά σύμφωνα με την Οδηγία για την Eλεύθερη Κυκλοφορία των Εργαζομένων και προστατεύονται περισσότερο από τα εργατικά ατυχήματα που μειώθηκαν σημαντικά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Επισημαίνεται ακόμη ότι στην ΕΕ αναγνωρίζονται ως προσοντούχοι επαγγελματίες σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη σύμφωνα με την Οδηγία για την Αμοιβαία Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων, οι πολίτες υποστηρίζονται ως νέοι γονείς και λαμβάνουν άδεια από την εργασία σύμφωνα με την Οδηγία για την Ισορροπία Επαγγελματικής και Ιδιωτικής ζωής και ενημερώνονται έγκαιρα, έγκυρα και αναλυτικά για τους βασικούς όρους εργασίας σύμφωνα με την Οδηγία για τους Διαφανείς Όρους Εργοδότησης.

«Η θέση της Κύπρου είναι στην Ευρώπη και η Κυπριακή Δημοκρατία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης επιβεβαιώνει τις θετικές προοπτικές της ευρωπαϊκής πορείας των πολιτών της, των εργαζομένων και των εργοδοτών, των επιχειρήσεων και των οργανισμών», σημειώνει το Υπουργείο Εργασίας.

Αναφέρεται τέλος ότι η ανθρωποκεντρική κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζεται μέσα από την υλοποίηση του Προγράμματος Διακυβέρνησης, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την ευρωπαϊκή πολιτική για το μέλλον της εργασίας, και τα αποτελέσματα θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην συνοχή της κοινωνίας, για ασφάλεια και σταθερότητα, για πρόοδο και ευημερία.