Προκήρυξη διαγωνισμού για την ονομασία του νέου γηπέδου της Λεμεσού