Προκήρυξη διαγωνισμού για την ονομασία του νέου γηπέδου της Λεμεσού

Τρίτη, 18/1/2022 - 09:43
Μικρογραφία

Προσφορές για την εμπορική επωνυμία του νέου γηπέδου Λεμεσού, δέχεται η εταιρεία που διαχειρίζεται το υπό ανέγερση ποδοσφαιρικό γήπεδο, όπως ανακοίνωσε.

Αναλυτικά:

«Η εταιρία A.A.A. LIMASSOL STADIUM LIMITED δέχεται προσφορές για την Εμπορική Επωνυμία του υπό ανέγερση νέου Ποδοσφαιρικού Σταδίου στην Λεμεσό.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι υπό μορφή διαγωνισμού και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες όπως αποστείλουν αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο info@limarena.com πριν από τις 18/02/22 και η ώρα 13:00.

Στις ενδιαφερόμενες εταιρίες θα γίνει αναλυτική παρουσίαση στην οποία θα επεξηγούνται επακριβώς οι όροι και τα οφέλη της συνεργασίας τους».