Τι περιλαμβάνει το τελικό νομοσχέδιο για το ΦΠΑ στη πρώτη κατοικία