Κρήτη: Πέρασε περιβαλλοντική έγκριση για έρευνες υδρογονανθράκων

Τρίτη, 26/3/2019 - 17:29
Μικρογραφία

Με απόφαση του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Σωκράτη Φάμελου, υπεγράφη σήμερα η περιβαλλοντική έγκριση του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης, βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η περιβαλλοντική έγκριση του προγράμματος συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους, κατευθύνσεις και περιορισμούς, με στόχο την πληρέστερη και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει τη σύσταση διακριτής Μονάδας Περιβάλλοντος, με αντικείμενο την μέριμνα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις περιοχές στις οποίες αναμένεται να διεξαχθούν οι έρευνες. Η Μονάδα θα λειτουργεί επί όλων των περιβαλλοντικών θεμάτων ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις τοπικές κοινωνίες, τα σχετικά με τους υδρογονάνθρακες και το περιβάλλον παρατηρητήρια και τις αρμόδιες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης.

Επιπλέον, οι σεισμικές έρευνες θα διεξάγονται υπό λεπτομερές πλέγμα μέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το οποίο θα περιγραφεί σε κατάλληλο Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης που θα περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για την αποτροπή επιπτώσεων στα κητώδη.

Για τις εκτάσεις τις οποίες οι σεισμικές έρευνες θα υποδείξουν ως καταρχήν ενδιαφέρουσες, θα πρέπει να καταρτιστούν χάρτες των ενεργών ρηγμάτων και των θαλάσσιων γεωκινδύνων, καθώς και των αρχαιολογικών ευρημάτων, των ναυαγίων και των υποθαλάσσιων καλωδίων, να βελτιωθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία των προσομοιώσεων της διασποράς ενδεχόμενων διαρροών πετρελαίου, να διερευνηθούν επιπλέον μέτρα για την προστασία του τουρισμού.

Η ασφάλεια κάθε γεώτρησης θα πρέπει να λάβει υπόψη την υψηλή σεισμική δραστηριότητα που χαρακτηρίζει την περιοχή, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της θαλάσσιας δυναμικής και του έντονου ανάγλυφου του πυθμένα. Μεταξύ άλλων, η υπουργική απόφαση επισημαίνει ότι θα πρέπει να επιλεγούν μέθοδοι και υλικά κατάλληλα προς χρήση σε συνθήκες υψηλής σεισμικής δραστηριότητας, να ληφθούν μέτρα θωράκισης έναντι του μέγιστου αναμενόμενου κυματισμού ή των εντονότερων πιθανών φαινομένων θύελλας και θαλασσοταραχής και να προετοιμαστούν λεπτομερή ομοιώματα διασποράς για την περίπτωση πετρελαιοκηλίδας, ώστε να καταστεί άμεση και αποτελεσματική η αντιμετώπισή της.