Ογκολογικό Τράπεζας Κύπρου και Royal Marsden Hospital Λονδίνου ενώνουν δυνάμεις

Πέμπτη, 30/5/2024 - 14:41

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας με το Royal Marsden Hospital (RMH) του Ηνωμένου Βασιλείου, ενός ιατρικού κέντρου διεθνούς φήμης για τη χρήση των πιο σύγχρονων θεραπειών και τεχνολογιών για τον καρκίνο, καθώς και την διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας.

H συνεργασία αποτελεί κομβικό σταθμό στην ενίσχυση της θεραπείας που προσφέρεται από το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου σε ασθενείς που πάσχουν από Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα (Non-Small Cell Lung Cancer - NSCLC), καθιστώντας περαιτέρω το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ως ένα κέντρο αριστείας στην ευρύτερη περιοχή

Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις που συνδέονται με την επεξεργασία και ανάλυση των εξειδικευμένων αποτελεσμάτων αναλύσεων επόμενης γενιάς αλληλούχισης, γνωστών ως Next Generation Sequencies (NGS), για τους ασθενείς αυτούς, το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, μέσω της σύναψης συνεργασίας με το RMΗ, επεκτείνει το εύρος της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης που θα προσφέρεται στους ασθενείς του.

Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας, η πολυθεματική ομάδα καρκίνου του πνεύμονα του Ογκολογικού Κέντρου θα συνεδριάζει διαδικτυακά με την αντίστοιχη ομάδα Μοριακής Στοχευμένης θεραπείας του Royal Marsden Hospital, υπό τον Professor Sanjay Popat  και θα συζητούνται τα μοριακά και κλινικά δεδομένα για Κύπριους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και θα λαμβάνονται από κοινού αποφάσεις για τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Η πρωτοβουλία αυτή, αναμένεται ότι θα βελτιώσει την ακριβή επεξεργασία των μοριακών εξετάσεων, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των εξατομικευμένων θεραπειών για τους ασθενείς με Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα. Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο ιατρικά κέντρα θα διεξάγουν κοινές συνεδρίες των λεγόμενων Πολυθεματικών Ομάδων (Multi-Disciplinary Team Meetings - MDTs), όπου θα αναλύονται κλινικές, μοριακές και άλλες εξειδικευμένες πληροφορίες για τον κάθε ασθενή. Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει τη διεξοδική συζήτηση και τη διαμόρφωση βέλτιστων σχεδίων διαχείρισης για τους ασθενείς με NSCLC.

Ο Δρ. Χάρης Χαραλάμπους,  Παθολόγος Ογκολόγος, σχολιάζοντας την έναρξη της συνεργασίας με το Royal Marsden Hospital τόνισε: «Μέσω αυτής της στρατηγικής συμφωνίας, οι ασθενείς μας θα ωφεληθούν από την συσσωρευμένη εμπειρία της ομάδας του Royal Marsden Hospital και θα έχουν την βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση», προσθέτοντας ότι «η συνεργασία αυτή αναμένεται να θέσει νέα πρότυπα στην παροχή ογκολογικής φροντίδας προς όφελος των ασθενών μας με καρκίνο του πνεύμονα».