Σ.Κυριακίδου: Καρκίνος και ψηφιακή υγεία στα κονδύλια της ΕΕ για το 2024

Τρίτη, 5/12/2023 - 17:06
Στέλλα Κυριακίδου

Πρόγραμμα με χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 752,4 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των πολιτικών και προτεραιοτήτων της ΕΕ για την υγεία ενέκρινε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Σε δήλωσή της η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου ανέφερε πως η χρηματοδότηση αυτή ενισχύει τη δέσμευση της ΕΕ για προώθηση «της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, την προώθηση της φαρμακευτικής στρατηγικής για την Ευρώπη και την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου».

«Η κοινωνία των πολιτών έχει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην προσέγγιση των πολιτών μας» σημείωσε η κ. Κυριακίδου προσθέτοντας πως οι επιχορηγήσεις για το 2024 θα συνεχιστούν ενώ αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης για συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και για την περίοδο 2025 - 2026.

«Η χρηματοδότηση αυτή θα δώσει επίσης ώθηση σε κρίσιμες προσπάθειες στον τομέα της ψυχικής υγείας, της παγκόσμιας υγείας και των βασικών εξελίξεων στην ψηφιακή υγεία», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία για το 2024 αφορά την ανάπτυξη των πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που αφορούν μεταξύ άλλων την βελτίωση της ετοιμότητας της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων μέσω της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA), αλλά και αντιμετώπιση μεγαλύτερων προκλήσεων που έχουν τις δικές τους επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, όπως την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η χρηματοδότηση κατευθύνεται επίσης στην ανάπτυξη ψηφιακών πρωτοβουλιών όπως ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων για την Υγεία για την αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης.

Τα κονδύλια της ΕΕ για την υγεία για το 2024 καλύπτουν ακόμα την εφαρμογή της Φαρμακευτικής Στρατηγικής για την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Καταπολέμηση του Καρκίνου, η στήριξη πρωτοβουλιών για την ψυχική υγεία, οι πολιτικές για την παγκόσμια υγεία και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ στις διασυνοριακές υγειονομικές απειλές.

Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα EU4Health περιέχει και φέτος επιχορηγήσεις για στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την υγεία, ύψους εννέα εκατ. ευρώ για το 2024. Όπως αναφέρεται, σύντομα αναμένεται η δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για σύναψη συμφωνιών συνεργασίας για την περίοδο 2025-2026.

Η έγκριση του προγράμματος χρηματοδότησης της ΕΕ για τα θέματα υγείας εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη σε συνάντηση της αρμόδιας επιτροπής για το EU4Health στις 28 Νοεμβρίου.