Υπ. Υγείας: Κοινές προσπάθειες μικρών χωρών για τα συστήματα υγείας

Δευτέρα, 11/12/2023 - 18:36

Οι κοινές προσπάθειες μεταξύ μικρών χωρών μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης από το μέγεθος της κάθε χώρας, ανέφερε η Υπουργός Υγείας Πόπη Κανάρη στο πλαίσιο παρέμβασής της στη Συνάντηση της Πρωτοβουλίας των Μικρών Κρατών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με θέμα «Aνάπτυξη εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης για το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της υγείας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η κ. Κανάρη είπε ότι για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης λόγω των έκτακτων αναγκών που προκύπουν, της κλιματικής αλλαγής  και της γήρανσης του πληθυσμού, χρειαζόμαστε ολιστικές προσεγγίσεις σε θέματα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, τα οποία διαχρονικά αφορούν στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη του υγειονομικού προσωπικού, την ασφαλή στελέχωση στα νοσοκομεία, τη διαθεσιμότητα υγειονομικού προσωπικού για την απαιτούμενη παροχή περίθαλψης και την πρόληψη και προαγωγή της υγείας

Προς αυτή την κατεύθυνση, συνέχισε, έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής αρκετές δράσεις, όπως η δημιουργία Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η στήριξη των ιδιωτικών Πανεπιστημίων  που ενισχύουν την προσπάθεια αυτή, η αναβάθμιση της Σχολής Νοσηλευτικής και Μαιευτικής σε Πανεπιστημιακή, με προσφορά μεταπτυχιακών τίτλων σε συναφή θέματα ως κίνητρο για επιλογή  των επαγγελμάτων υγείας και η στήριξη των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στις Νοσηλευτικές Σχολές τους

Έκανε επίσης αναφορά στις αναβαθμίσεις των μισθών ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, την ίδρυση Τμήματος Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής και Μαιευτικής εντός του Υπουργείου για συνεχή επιμόρφωση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας που προβλέπει την ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μέσω εκπαιδευτικών μονάδων, την ανάπτυξη κλινικών οδών για τη διατήρηση κοινής και ασφαλούς πρακτικής και την παροχή Υποστήριξης στα Συμβούλια Εγγραφής Επαγγελματιών Υγείας

Την ίδια στιγμή, επεσήμανε η κ. Κανάρη, πραγματοποιούνται επιπρόσθετες ενέργειες σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς με απώτερο στόχο την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του τομέα της υγείας, όπως η ανάπτυξη συνεργασιών για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, με Πανεπιστήμια, επαγγελματικούς συλλόγους και ομάδες ασθενών, η καθιέρωση διαλόγου με τη συμμετοχή των Συντεχνιών για την προώθηση σημαντικών θεμάτων όπως η ασφάλεια και η διασφάλιση της ψυχικής υγείας των επαγγελματιών γιατρών και η συνεργασία με την Οργάνωση Εργοδοτών και Βιομηχάνων για την προώθηση μέτρων για την ευημερία των επαγγελματιών υγείας σε σχέση με ωράριο, μισθό, κατάλληλους χώρους εργασίας, προγράμματα και δράσεις υποστήριξης τους

Προσέθεσε ότι από τις αρχές του 2024 το Υπουργείο Υγείας θα πραγματοποιήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας εκστρατεία ενημέρωσης σε σχολεία για προώθηση του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος, ενώ θα δοθεί αριθμός υποτροφιών μέσω της υποστήριξης ιδιωτικών και κρατικών νοσοκομείων για το τετραετές ακαδημαϊκό πτυχίο στη νοσηλευτική.

H Υπουργός Υγείας σημείωσε ακόμη πως η Κύπρος δεσμεύεται να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες υγείας του πληθυσμού μέσω συστηματικών ενεργειών για την άμβλυνση των προκλήσεων και η δέσμευση αυτή συνδέεται με το Στρατηγικό Σχέδιο και τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε επίπεδο Διαχείρισης, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, που επιτρέπει στο Υπουργείο Υγείας να φροντίζει το ανθρώπινο δυναμικό.

«Η Κύπρος προχωρά με τομές, καταρτίζοντας Στρατηγικό Σχεδιασμό Υγείας που είναι απαραίτητος για ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και δράσεις στον τομέα της υγείας, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε μηχανισμούς που διασφαλίζουν συστηματική εποπτεία, καταγραφή και αξιολόγηση. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Υγείας προχωρά με τον  Σχεδιασμό Αναγκών και Δυνατοτήτων (Capacity Planning) στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Κύπρο, ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, το οποίο, θα αξιολογήσει τις δυνατότητες του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού», κατέληξε.

Πηγή
ΚΥΠΕ