Έστειλαν αναλυτική κατάσταση για τις Βουλευτικές του 2021 τα κόμματα