Αποζημιώσεις 7 εκατομμυρίων ευρώ σε γεωργούς που πλήγηκαν από θεομηνίες

Τετάρτη, 11/1/2023 - 11:30

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζοντας σήμερα υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη έλαβε μεταξύ άλλων την πιο κάτω αποφάση:

Την καταβολή οικονομικής βοήθειας, ύψους €6.747.000, στους γεωργούς των οποίων οι γεωργικές καλλιέργειες πλήγηκαν από ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από αντίξοες καιρικές συνθήκες ή/και θεομηνίες κατά την καλλιεργητική περίοδο 2021-2022, με βάση τις ατομικές καταστάσεις εκτιμήσεων που θα καταρτιστούν από το Τμήμα Γεωργίας.

Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν ως ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Στους δικαιούχους μπορεί να καταβληθεί ενίσχυση ποσού μέχρι €20.000 σε ατομικό επίπεδο, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.