Ιδού ο μισθός Προέδρου και κρατικών αξιωματούχων (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Πέμπτη, 22/2/2024 - 11:55
Μικρογραφία

Στη δημοσίευση αναλυτικού καταλόγου με τις απολαβές κρατικών αξιωματούχων και δημοσίων υπαλλήλων προχώρησε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, για λόγους διαφάνειας. 

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
«Η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του Κράτους επιτρέπει στον πολίτη να καθιστά τις κρατικές υπηρεσίες περισσότερο υπόλογες, ενώ η αρχή της διαφάνειας έχει ενσωματωθεί με ρυθμιστικές πρόνοιες στο νομοθετικό μας πλαίσιο για χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο από το 2014. [...] Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για παροχή χρήσιμης και έγκαιρης πληροφόρησης, παρουσιάζονται και επικαιροποιούνται ανά εξάμηνο οι ακαθάριστες και οι καθαρές μισθολογικές απολαβές των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων αυτών που πληρώνονται με πάγιο μισθό), ανά κλίμακα και βαθμίδα.»

Ενδεικτικά, οι ετήσιες απολαβές του Προέδρου της Δημοκρατίας ανέρχονται στο ποσό των € 114,039, της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στο ποσό των € 92,731, ενώ όσον αφορά τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Υπουργούς Υφυπουργούς και Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, το ποσό αυτό ανέρχεται στα € 75,674.

Διευκρινίζεται ότι σχετικά με το ποσό των καθαρών μισθολογικών απολαβών που παρουσιάζεται, αυτό βασίζεται μόνο στις αποκοπές που προκύπτουν διά νόμου. Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη επιπλέον αφαιρέσεις/απαλλαγές/εκπτώσεις ή άλλα εισοδήματα που ενδεχομένως να ισχύουν για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα: