Ιδού ο μισθός Προέδρου και κρατικών αξιωματούχων (ΠΙΝΑΚΑΣ)