Μια ντουζίνα τροπολογίες της ΔΗΠΑ και οι εισηγήσεις για στήριξη των ευάλωτων

Δευτέρα, 5/12/2022 - 12:42
Μικρογραφία

Με δώδεκα συνολικά τροπολογίες, η Δημοκρατική Παράταξη επιχειρεί να παρέμβει στον κρατικό Προϋπολογισμό του 2023. Επιπρόσθετα, με επιστολή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με κοινοποίηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Μάριος Καρογιάν καταθέτει στοχευμένες προτάσεις για συμπερίληψη συγκεκριμένων κονδυλίων στήριξης για διάφορες ομάδες του πληθυσμού και, ταυτόχρονα, προώθηση της πράσινης οικονομίας, η οποία είναι και πολιτική της Κυβέρνησης, ενώ χαρακτηρίζονται δημοσιονομικά εφικτές. Οι προτάσεις της ΔΗΠΑ χωρίζονται σε τρεις θεματικές ενότητες, την ενέργεια και την πράσινη μετάβαση, την επιχειρηματικότητα και την ειδική εκπαίδευση και το κόστος για την εφαρμογή τους θα είναι μικρό, καθώς θα καλυφθεί από τροπολογίες που έχει καταθέσει το κόμμα, οι οποίες θα επιφέρουν εξοικονομήσεις.

Οι τροπολογίες

Γίνεται εισήγηση για αποκοπή ποσοστού ύψους 5% από την πιο πάνω ομάδα εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν αγορά ύδατος, φαρμάκων και άλλων ιατρικών προμηθειών, καταβολή ενοικίων, φωτισμού, θέρμανσης και καύσιμα μη γραφειακών χώρων, τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και το πλαίσιο προώθησης και εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Γίνεται εισήγηση για αποκοπή ποσοστού ύψους 5%, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, τη ΔΕΑ, τις Τεχνικές Επιτροπές, το Τμήμα Εξωτερικής Πολιτικής και Κυπριακού, το έργο της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, την αγορά υπηρεσιών παροχής επιστημονικής εξέτασης αστυνομικών τεκμηρίων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, την αγορά υπηρεσιών για την επίδοση κλήσεων ποινικών υποθέσεων, τη διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας για τους αιτούντες απόκτησης κυπριακής υπηκοότητας.

Γίνεται εισήγηση για αποκοπή οποιωνδήποτε δαπανών σε σχέση με αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών:

Γίνεται εισήγηση για αποκοπή ποσοστού ύψους 7% από την πιο πάνω ομάδα από όλα τα υπουργεία, ανεξάρτητες υπηρεσίες και γραφεία. Εκπαίδευση Προσωπικού Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα

Γίνεται εισήγηση, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για αγορά νέων οχημάτων για αξιωματούχους του κράτους, καθώς και αγορά οχημάτων για κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Γίνεται εισήγηση, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά- (α) βελτίωση της οδού Τσερίου στο Στρόβολο και στο Τσέρι και του κεντρικού δρόμου της κοινότητας, Β’ ΦΑΣΗ (€3.700.000), να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της

Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι οποιωνδήποτε δαπανών, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά στο Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και στη Διαχείριση Δάσους Ακάμα, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά στον Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας από το Δάσος Αθαλάσσας (ΑΤΙ) μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο παρά τω ΣΟΠΑΖ, ύψους €300.000, να ενημερώνεται η Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναφορικά με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή εξεύρεσης ενδιαφερομένων επενδυτών για την αξιοποίηση της Κρατικής Έκθεσης, να ενημερώνεται η Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες €1.658.875

Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης, ώστε η Επιτροπή Οικονομικών να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με συνεισφορές ύψους €1.205.000 οι οποίες δεν καθορίζονται. Το σύνολο του κονδυλίου είναι €6.927.240 και υπάρχει επεξήγηση για €5.722.240. Για ποσά πέραν των €10.000 είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης, ώστε η Επιτροπή Οικονομικών να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες που αφορούν Μεταβιβάσεις Εσωτερικού €3.400.000.

Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι των πιο πάνω υποομάδων, ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες που αφορούν

(α) στο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Μειονεκτικών και Ακριτικών Περιοχών (€20.000.000),

(β) στην υλοποίηση στεγαστικών σχεδίων, κυρίως για εκτοπισθέντες (€17.300.000),

(γ) στην οικονομική βοήθεια προς κατοίκους κοινοτήτων ορεινών περιοχών (€4.500.000),

(δ) στην οικονομική βοήθεια προς κατοίκους απομακρυσμένων από αστικά  κέντρα κοινοτήτων/περιοχών (€3.000.000).