Πιάνει δουλειά η Ελεγκτική Υπηρεσία για τις διαφημιστικές δαπάνες των υποψηφίων

Τρίτη, 7/2/2023 - 13:07

Η Ελεγκτική Υπηρεσία με ανακοίνωση της, κάλεσε τους φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες αποστέλλουν στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για σκοπούς ελέγχου.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Μάριος Πετρίδης ξεκαθάρισε πως για τους Νίκος Χριστοδουλίδη και τον Ανδρέα Μαυρογιάννη θα δοθεί η ανάλογη παράταση μετά τον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία, όπως εξήγησε ο κ. Πετρίδης, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της πίνακες, τους οποίους οι φορείς που παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψήφιους για τις Προεδρικές Εκλογές 2023, για δική τους ευκολία, καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Παρόλα αυτά στον έλεγχο, δεν συμπεριλαμβάνονται οι διαφημίσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς η υφιστάμενη νομοθεσία δεν το επιτρέπει.

Διευκρίνισε πως, όλοι οι υποψήφιοι έχουν υποχρέωση σύμφωνα με τη νομοθεσία, να υποβάλουν τις καταστάσεις εσόδων και εξόδων στον Έφορο Εκλογών ο οποίος θα δώσει στη συνέχεια τα στοιχεία στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Έλεγχος θα γίνει και στις δαπάνες των κομμάτων.

 

 

Η ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας:

Στη βάση του άρθρου 52(6) του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1979 (72/1979), όπως έχει τροποποιηθεί, το οποίο ισχύει κατ’ αναλογία στις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με το άρθρο 41Α(2)(α) του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου του 1959 (37/1959), «Οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες αποστέλλουν στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών».

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της πίνακες, τους οποίους οι φορείς που παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψήφιους για τις Προεδρικές Εκλογές 2023, για δική τους ευκολία, καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Διευκρινίζεται ότι:

¨           Ο Πίνακας 1 «Διαφημιστικά γραφεία» αναμένεται να συμπληρωθεί από γραφεία, τα οποία παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες προς τους υποψηφίους ή/και τα διαφημιστικά μέσα (ενδιάμεσοι φορείς- advertising agents).

¨           Ο Πίνακας 2 «Διαφημιστικά μέσα» αναμένεται να συμπληρωθεί από διαφημιστικά μέσα, τα οποία παρείχαν διαφημιστικό χώρο ή/και χρόνο προς τους υποψηφίους, είτε απευθείας, είτε μέσω διαφημιστικού γραφείου (π.χ. τηλεοπτικοί/ραδιοφωνικοί σταθμοί, περιοδικά, εφημερίδες, παροχείς διαφημίσεων, μέσω διαφημιστικών πινακίδων).