Τι σημαίνει στην πράξη η εξ ημισείας επιμέλεια παιδιού από διαζευγμένους γονείς