Δαμιανός: Το ΓεΣΥ χρειάζεται γόνιμη συνεισφορά από όλους