Δαμιανός: Το ΓεΣΥ χρειάζεται γόνιμη συνεισφορά από όλους

Παρασκευή, 19/4/2024 - 12:56
Μιχάλης Δαμιανός

Για να υπάρχει το ΓεΣΥ, να λειτουργεί και να προσφέρει το βέλτιστο προς τους πολίτες, χρειάζεται τη γόνιμη συνεισφορά όλων των φορέων της κοινωνίας, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος τόνισε πως το Υπουργείο του συνεχίζει πάντοτε, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, να εργάζεται για τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου υγείας και ευημερίας του πληθυσμού.

Σε χαιρετισμό του, στο 1o Επιστημονικό Συνέδριο Νοσηλευτικής της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών, στη Λεμεσό, ο Υπουργός Υγείας είπε πως η παροχή ποιοτικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής φροντίδας προς τους πολίτες διασφαλίζεται από κατευθυντήριες αρχές βασιζόμενες στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των ασθενών, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη, την ισότητα στην πρόσβαση.

Αναφερόμενος στον τομέα της υγείας, ο αρμόδιας Υπουργός είπε πως το επίκεντρο ενδιαφέροντος πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας, για να σημειώσει πως η επιτυχία του στόχου αυτού, μέσω των σημαντικών μεταρρυθμίσεων στο Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου, βασίζεται οπωσδήποτε στις ικανότητες του ανθρωπίνου δυναμικού και στη συνεργασία με όλα τα  αρμόδια τμήματα και φορείς.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και μελετώνται επισταμένα οι όποιες παρατηρήσεις και ανησυχίες του κάθε φορέα της κοινωνίας που εμπλέκεται ή επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο από την εφαρμογή του ΓεΣΥ», για να υπογραμμίσει πως «πολιτική μας είναι πως το ΓεΣΥ για να υπάρχει, να λειτουργεί και να προσφέρει το βέλτιστο προς τους πολίτες του τόπου μας, χρειάζεται τη γόνιμη συνεισφορά όλων των φορέων της κοινωνίας».

Σε ό,τι αφορά στους νοσηλευτές και στις μαίες, είπε ότι είναι «ο μεγαλύτερος επαγγελματικός φορέας στον τομέα της υγείας, έχουν την εμπειρία και την γνώση που οδηγούν σε καθημερινή βάση στην βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, στην παροχή ποιοτικής φροντίδας και στην επίτευξη βέλτιστων θεραπευτικών παρεμβάσεων στους ασθενείς και στο γενικό πληθυσμό, σε περιβάλλον πλέον λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας».

«Είναι σημαντικό», είπε, «οι νοσηλευτές, οι μαίες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να επικεντρώνονται στην παροχή αποτελεσματικής νοσηλευτικής φροντίδας και αποδοτικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της βέλτιστης υγείας και ευημερίας για όλους».

Καταληκτικά ανέφερε πως η νοσηλευτική επιστήμη και πράξη «έχει πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο και δρα πάντα με γνώμονα τις αξίες του ανθρωπισμού».

Πηγή
ΚΥΠΕ