Και με την βούλα το μερίδιο της Wargaming στην Ελληνική στα χέρια της Eurobank

Τρίτη, 4/4/2023 - 16:17

Η ΕΚΤ ενέκρινε την συμφωνία πώλησης 13.4% της Ελληνικής Τράπεζας από τη Wargaming στη Eurobank

Η Wargaming ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η πώληση στην Eurobank, μεριδίου 13,4% που η εταιρεία κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας, έναντι €70 εκατομμυρίων. Η Wargaming παραμένει ο τέταρτος μεγαλύτερος μέτοχος της Ελληνικής με 6,8% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική επένδυση της Wargaming στην Ελληνική ανέρχεται στα €127 εκατ. Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας το 2013, αφού η Ελληνική, εν μέσω της τότε οικονομικής κρίσης, ήταν η μοναδική τράπεζα στην Κύπρο που κάλυψε τις κεφαλαιακές της ανάγκες από τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς κρατική στήριξη ή και κούρεμα καταθέσεων. Η Wargaming στήριξε όλες τις αυξήσεις κεφαλαίου στην Ελληνική Τράπεζα κατά την τελευταία δεκαετία. Στην πρώτη αύξηση κεφαλαίου το 2013, η Wargaming συμμετείχε με €40 εκατ., ενώ ακολούθησαν άλλες δύο επενδύσεις με €63 εκατ. και €24 εκατ. το 2014 και το 2019 αντίστοιχα. Στο διάστημα αυτών των δέκα χρόνων, η Ελληνική Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε έναν μεγαλύτερο, ισχυρότερο και υγιέστερο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό όμιλο.

 Στόχος της Wargaming με την επένδυσή της στην Ελληνική Τράπεζα ήταν η στήριξη της κυπριακής οικονομίας και η δημιουργία μιας υγιούς τράπεζας, ο οποίος έχει σήμερα πλήρως επιτευχθεί. 

Σημειώνεται ότι κ. Χ. Χατζησταυρής παραμένει στο ΔΣ της Ελληνικής εκ μέρους της Wargaming. Σε δηλώσεις του ο κ. Χατζησταυρής ανέδειξε ότι η Wargaming συνεχίζει να πιστεύει στο μέλλον και στις προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής Τράπεζας. «Η πώληση ποσοστού 13,4% από τη Wargaming (από συνολικό ποσοστό 20,2% των μετοχών που κατέχει) στην Eurobank, αποτελεί πώληση σε έναν αξιόπιστο αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος μπορεί να προσθέσει αξία στην Ελληνική, και όχι σε ένα ευκαιριακό επενδυτή», υπογράμμισε.